Az INTERREG Europe program keretében megvalósuló CRAFTS CODE projektet egy 7 országot felölelő (projektvezető: Municipality of Florence (IT), projektpartnerek: Design and Crafts Council Ireland (IR), Vaasa University of Applied Sciences – Aalto University School of Arts, Design and Architecture (FI), Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE), FUNDESARTE (ES), RAM STARA PLANINA (BG) és Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány) konzorcium valósítja meg.

Az európai területi együttműködések közé tartozó interregionális programok az Európai Unió egészét lefedő, elsősorban tapasztalatcserét szolgáló programok. Az INTERREG Europe program általános céljául tűzi ki a programban résztvevő országok, régiók szakpolitikái hatékonyságának növelését, a térségi regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti tudás- és tapasztalatcsere elősegítését. A program 4 tematikus célt fogalmaz meg: K+F, innováció, KKV-k versenyképességének fejlesztése, alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság, környezetvédelem.

A CRAFTS CODE projekt általános célja a kkv-k versenyképességének javítása a kézműipari ágazat területén. A projekt konkrét célkitűzése az, hogy minden partner hozzájárulásával fejleszti a szakpolitikai tanulás és a kapacitásépítő tevékenységek ösztönzését a vállalkozói tevékenység támogatásának módjairól, hangsúlyt fektetve az egyik oldalról a vállalkozói készségfejlesztés kettős aspektusára és a másik oldalról az intézeti stratégiai fellépésekre az ágazat fejlesztéséhez (innovatív stratégiák, kézműipari szektorra szabva).

A projekt két fázisú: az 1. fázis (36 hónap) magában foglal interregionális szakpolitikai tanulást, valamint a cselekvési tervek előkészítését, amelyek a projekt második fázisához vezetnek, amely tulajdonképpen a cselekvési tervek végrehajtásának ellenőrzésére összpontosít majd. Az első szakaszt az interregionális tanulásnak szenteljük, amely elsősorban a kiválasztott szakpolitikai területek partnerek közötti ismereteinek és gyakorlatának azonosításában, elemzésében és cseréjében áll. Az ebben a fázisban előirányzott főbb tevékenységek között interregionális tanulmányi látogatások és tematikus szemináriumok, interregionális szakértői értékelések, az érdekelt felekkel folytatott megbeszélések, a politikai tanulási platform tevékenységeiben való részvétel és a cselekvési tervek közös kidolgozása áll. Minden egyes témában a partnerek elemzik különböző regionális helyzetet és azonosítják azokat a legértékesebb tapasztalatokat, amelyeket a régiók szintjén szervezett interregionális tematikus szemináriumokon (összesen 4 db) mutatnak be jó gyakorlatként. Minden partner az érdekeltek csoportjával együttműködve értékelni fogja a többi partner által bemutatott jó gyakorlatokat helyi szintű átemelésük érdekében. Végül, a tudás és a gyakorlatok átadása az egyes politikai eszközökre vonatkozó cselekvési terv elkészítése és végrehajtása révén történik. A 2. fázis (12 hónap) célja a cselekvési terv végrehajtásának felügyelete. A fő tevékenységek a cselekvési terv végrehajtásának előrehaladásában elért előrehaladás nyomon követését foglalják magukban, beleértve a partnerek közötti projekttalálkozó szervezését a végrehajtás előrehaladásáról, a kommunikációról és a terjesztésről, valamint a vezetési és koordinációs tevékenységekről való információcserére.

A projekt a VEKOP – Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program „Vállalkozások versenyképességének javítása” és „Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció” prioritásokhoz kapcsolódik, ezt kívánja majd támogatni a projektben elkészülő ajánlásokkal és jó gyakorlatokkal.