25 év alatti foglalkoztatott után érvényesíthető járulékkedvezmény

A munkahelyvédelmi akcióterv segíteni kívánja a fiatal, 25 év alatti munkavállalókat is. Az utánuk igénybe vehető járulékkedvezmények a munkáltatókat arra ösztönzi, hogy alkalmazzanak 25 év alatti fiatal pályakezdőt vagy pályakezdőnek nem minősülő fiatalt.

Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy az önfoglalkoztatók (pl. egyéni vállalkozó) nem vehetik igénybe a kedvezményt (számukra kisadózók tételes adója vagy kisvállalati adó lehetősége: 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról).

Ki után érvényesíthető?

A két csoport között elsősorban az a különbség, hogy a 25 év alatti pályakezdő fiatal legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel rendelkezik, szemben a nem pályakezdő, 25 év alatti fiatallal. A törvény csak a pályakezdők esetében ír elő igazolási kötelezettséget. A fiatal foglalkoztatott a NAV által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással igazolja, hogy – ha volt korábbi munkaviszonya – legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel rendelkezik.

Az igazolási kérelem* az adóhatóság honlapjáról is letölthető:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/kerelem_25.html

* Az igazolási kérelmet nem csak az adóhatóság honlapjáról letölthető formanyomtatványon lehet kitölteni. A munkavállaló (vagy nevében eljáró meghatalmazottja) előterjesztheti a kérelmet kötetlen formában is, írásban papír alapon vagy szóban. A szabad szöveges kérelemnek tartalmaznia kell az igazolás kiállításának a célját, valamint a kérelmező munkavállaló adatait (név, adóazonosító, születési idő és hely, lakcím, az ügyintézés megkönnyítésére telefonszám). A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton bármelyik NAV ügyfélszolgálatra vagy a lakóhelye szerint illetékes megyei vagy fővárosi adóigazgatóságra. A NAV az igazolást kipostázza, ill. kérésre személyesen adja át a kérelmezőnek.

A kedvezmény mértéke

Amennyiben a munkáltató 25 év alatti pályakezdőt alkalmaz, nemcsak a szociális hozzájárulási adó, hanem a szakképzési hozzájárulás 100%-át sem kell megfizetnie 100.000 Ft-ig, az első két évben.

A 25 év alatti pályakezdő fiatal munkavállaló után a foglalkoztatás harmadik évétől, ill. a nem pályakezdő 25 év alatti fiatal munkavállaló után egészen a munkavállaló 25. életévének betöltéséig a szociális hozzájárulási adóból 50% kedvezményt érvényesíthet a munkáltató 100.000 Ft-ig. Ha a munkavállaló bruttó bére meghaladja a 100.000 Ft-ot, akkor az a feletti összeg után az általános szabályok szerint adózik a munkáltató, a szakképzési hozzájárulást pedig a munkavállaló teljes bruttó bére után meg kell fizetnie.

Abban a hónapban, amikor a munkavállaló betölti a 25. életévét, vagy pályakezdő munkavállaló esetén a 100%-os adómentesség két éve letelik, a részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a munkáltatót.

Példa (25 év alatti pályakezdő esetén, a foglalkoztatás első két évében)

Bruttó munkabér 150.000 Ft  
Szociális hozzájárulási adó 22% -> 0% 100.000 Ft-ig

22% -> 50.000 Ft után

100.000 Ft-ig tehát nem fizet adót a munkáltató.

 

a fizetendő adó: 50.000*0,22=11.000 Ft

50.000*0,015= 750 Ft

 

vagyis 11.750 Ft

 

tehát a megtakarítás: 35.250 Ft – 11.750 Ft= 23.500 Ft havonta

Szakképzési hozzájárulás 1,5% -> 0% 100.000 Ft-ig

1,5% -> 150.000 Ft után

ÖSSZ. Kedvezmény nélkül az adó összege:

150.000*0,22 + 150.000*0,015= 35.250 Ft lenne

Kedvezmény összege:

282.000 Ft/ év

564.000 Ft/ 2 év

 

Példa (25 év alatti pályakezdő esetén a foglalkoztatás 3. évétől, ill. 25 év alatti nem pályakezdő esetén)

Bruttó munkabér 150.000 Ft  
Szociális hozzájárulási adó 22% -> 11% 100.000 Ft-ig.

22% -> 50.000 Ft után

a fizetendő adó: 100.000*0,11=11.000 Ft

50.000*0,22= 11.000 Ft

150.000*0,015= 2.250 Ft

 

vagyis 24.250 Ft

 

tehát a megtakarítás: 35.250 Ft – 24.250 Ft= 11.000 Ft havonta

Szakképzési hozzájárulás 1,5 % -> 150.000 Ft után
ÖSSZ. Kedvezmény nélkül az adó összege:

150.000*0,22 + 150.000*0,015= 35.250 Ft lenne

Kedvezmény összege:

132.000 Ft/ év

264.000 Ft/ 2 év

 

Ha a 25 év alatti fiatalt részmunkaidőben foglalkoztatják, akkor a kedvezmény legfeljebb 100.000 forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót.

A kedvezmény igénybevételének különös esete

Előfordulhat olyan körülmény, hogy a munkáltató egy adott hónapban kétszeresen veheti igénybe a kedvezményt, noha a törvényi feltételeknek meg kell felelnie. Abban az esetben, ha a munkáltató ismételten új munkaviszonyt létesít ugyanazon munkavállalójával, lehetőség van arra, hogy adott hónapban a szociális hozzájárulási adókedvezményt még egyszer érvényesítse. A kedvezmény jogszerű igénybevételének bizonyítása az adózót terheli.

.

Posted in Tudástár and tagged , , , .

2 Comments

  1. A 30 éven aluli diplomás pályakezdő álláskeresőket segíti valamiféle adókedvezmény?
    Válaszát előre köszönöm!

  2. A NAV tájékoztatása szerint kifejezetten 30 év alatti diplomás pályakezdő álláskeresők után sajnos jelenleg nem vehető igénybe adókedvezmény. Számos jogosultsági alappal rendelkező pl. tartósan álláskereső, 25 év alatti pályakezdő stb. foglalkoztatása esetén azonban a munkáltatók tudnak adókedvezményt érvényesíteni (ld. erre vonatkozó teljes cikksorozatunkat https://bvk.hu/rovat/tudastar/).

    Ugyanakkor több, EU-s forrásból megvalósuló állami támogatás is célozza a foglalkoztatás élénkítését (ld. http://palyazat.gov.hu), melyek közül a TOP-5.1.1-16 pályázat kimondottan a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők munkához segítése érdekében támogatja a megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokat, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket.

    Javasoljuk, hogy szíveskedjen felkeresni a lakóhelye/tartózkodási helye/szálláshelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatalt (ld. https://szervezet.munka.hu/) az elérhető foglalkoztatási támogatások igénybe vétele érdekében (pl. a vállalkozóvá válást elősegítő programok mellett a 30. életévét be nem töltött, felsőfokú végzettségű személyeket is megcélzó képzési támogatások állnak az álláskeresők rendelkezésére – ld. http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_tamogatasok).

Comments are closed.