A munkahelyvédelmi akcióterv segíteni kívánja a fiatal, 25 év alatti munkavállalókat is. Az utánuk igénybe vehető járulékkedvezmények a munkáltatókat arra ösztönzi, hogy alkalmazzanak 25 év alatti fiatal pályakezdőt vagy pályakezdőnek nem minősülő fiatalt.

 width=

Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy az önfoglalkoztatók (pl. egyéni vállalkozó) nem vehetik igénybe a kedvezményt (számukra kisadózók tételes adója vagy kisvállalati adó lehetősége: 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról).

Ki után érvényesíthető?

A két csoport között elsősorban az a különbség, hogy a 25 év alatti pályakezdő fiatal legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel rendelkezik, szemben a nem pályakezdő, 25 év alatti fiatallal. A törvény csak a pályakezdők esetében ír elő igazolási kötelezettséget. A fiatal foglalkoztatott a NAV által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással igazolja, hogy – ha volt korábbi munkaviszonya – legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel rendelkezik.

Az igazolási kérelem* az adóhatóság honlapjáról is letölthető:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/kerelem_25.html

* Az igazolási kérelmet nem csak az adóhatóság honlapjáról letölthető formanyomtatványon lehet kitölteni. A munkavállaló (vagy nevében eljáró meghatalmazottja) előterjesztheti a kérelmet kötetlen formában is, írásban papír alapon vagy szóban. A szabad szöveges kérelemnek tartalmaznia kell az igazolás kiállításának a célját, valamint a kérelmező munkavállaló adatait (név, adóazonosító, születési idő és hely, lakcím, az ügyintézés megkönnyítésére telefonszám). A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton bármelyik NAV ügyfélszolgálatra vagy a lakóhelye szerint illetékes megyei vagy fővárosi adóigazgatóságra. A NAV az igazolást kipostázza, ill. kérésre személyesen adja át a kérelmezőnek.

A kedvezmény mértéke

Amennyiben a munkáltató 25 év alatti pályakezdőt alkalmaz, nemcsak a szociális hozzájárulási adó, hanem a szakképzési hozzájárulás 100%-át sem kell megfizetnie 100.000 Ft-ig, az első két évben.

A 25 év alatti pályakezdő fiatal munkavállaló után a foglalkoztatás harmadik évétől, ill. a nem pályakezdő 25 év alatti fiatal munkavállaló után egészen a munkavállaló 25. életévének betöltéséig a szociális hozzájárulási adóból 50% kedvezményt érvényesíthet a munkáltató 100.000 Ft-ig. Ha a munkavállaló bruttó bére meghaladja a 100.000 Ft-ot, akkor az a feletti összeg után az általános szabályok szerint adózik a munkáltató, a szakképzési hozzájárulást pedig a munkavállaló teljes bruttó bére után meg kell fizetnie.

Abban a hónapban, amikor a munkavállaló betölti a 25. életévét, vagy pályakezdő munkavállaló esetén a 100%-os adómentesség két éve letelik, a részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a munkáltatót.

Példa (25 év alatti pályakezdő esetén, a foglalkoztatás első két évében)

Bruttó munkabér 150.000 Ft  
Szociális hozzájárulási adó 22% -> 0% 100.000 Ft-ig

22% -> 50.000 Ft után

100.000 Ft-ig tehát nem fizet adót a munkáltató.

 

a fizetendő adó: 50.000*0,22=11.000 Ft

50.000*0,015= 750 Ft

 

vagyis 11.750 Ft

 

tehát a megtakarítás: 35.250 Ft – 11.750 Ft= 23.500 Ft havonta

Szakképzési hozzájárulás 1,5% -> 0% 100.000 Ft-ig

1,5% -> 150.000 Ft után

ÖSSZ. Kedvezmény nélkül az adó összege:

150.000*0,22 + 150.000*0,015= 35.250 Ft lenne

Kedvezmény összege:

282.000 Ft/ év

564.000 Ft/ 2 év

 

Példa (25 év alatti pályakezdő esetén a foglalkoztatás 3. évétől, ill. 25 év alatti nem pályakezdő esetén)

Bruttó munkabér 150.000 Ft  
Szociális hozzájárulási adó 22% -> 11% 100.000 Ft-ig.

22% -> 50.000 Ft után

a fizetendő adó: 100.000*0,11=11.000 Ft

50.000*0,22= 11.000 Ft

150.000*0,015= 2.250 Ft

 

vagyis 24.250 Ft

 

tehát a megtakarítás: 35.250 Ft – 24.250 Ft= 11.000 Ft havonta

Szakképzési hozzájárulás 1,5 % -> 150.000 Ft után
ÖSSZ. Kedvezmény nélkül az adó összege:

150.000*0,22 + 150.000*0,015= 35.250 Ft lenne

Kedvezmény összege:

132.000 Ft/ év

264.000 Ft/ 2 év

Ha a 25 év alatti fiatalt részmunkaidőben foglalkoztatják, akkor a kedvezmény legfeljebb 100.000 forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót.

A kedvezmény igénybevételének különös esete

Előfordulhat olyan körülmény, hogy a munkáltató egy adott hónapban kétszeresen veheti igénybe a kedvezményt, noha a törvényi feltételeknek meg kell felelnie. Abban az esetben, ha a munkáltató ismételten új munkaviszonyt létesít ugyanazon munkavállalójával, lehetőség van arra, hogy adott hónapban a szociális hozzájárulási adókedvezményt még egyszer érvényesítse. A kedvezmény jogszerű igénybevételének bizonyítása az adózót terheli.

.