MTI – Kamattámogatási program mikrovállalkozásoknak Józsefvárosban

Kamattámogatást kap­hat­nak a jó­zsef­vá­ro­si mik­ro­vál­lal­ko­zá­sok a Budapest Mikrohitel Program ke­re­té­ben jó­vá­ha­gyott hi­te­lek­hez. A hi­telt igény­lő vál­lal­ko­zá­sok sze­mély­re sza­bott ta­nács­adás­ban is...
További cikkek betöltése