A MOME Digital Craft Lab projekt célja egy új intelligens anyag-, tárgy- és kutató-fejlesztő labor létrehozása, amely a 21. század információs és technológiai társadalmának kihívásaira reagálva kutatja a digitális és az analóg világ metszéspontjait.

MOME-Digital-Craft-lab

 Alapítva: 2013

Tevékenység: tematikus anyag- és technológiai kutatólabor

Web: www.mome.hu

A labor a kézműves hagyományokra építő craft területek kortárs, progresszív és piackompatibilis újraértelmezését kívánja megvalósítani projekt alapú, integratív szemléletű kutatás és fejlesztési tevékenység keretein belül, naprakész ismeretek és digitális technológiák felhasználásával. kutatásainak tervezett fókuszterületei: intelligens anyagok és tárgyak, digitális gyártástechnológiák, parametrikus tervezés, digital/ analog tervezés metodológia, new craft evolúció, digital/analog art.

Átjárhatóságok megteremtése

A 21. században környezetünk egyre erősebb virtualizálódása, tárgyi kultúránk materiális formából a digitális formába történő átalakulása óriási kihívást jelent a hagyományos kézműves tradíciókon alapuló tervezőművészet felé. A kézműves tradíciókon alapuló, tárgyi környezetünk kialakításáért felelős designművészeti ágak európa szerte válságban vannak, a hagyományos craft-értelmezés korunkban hitelét és érvényességét vesztette. Az új típusú megközelítések (lásd new craft) csak akkor válhatnak hitelessé, ha a századunk kihívásaira reagálni és reflektálni tudnak.

Az egyik legaktuálisabb kihívás a tárgyi és a virtuális világ közötti kétirányú átjárhatóság megteremtése a digitális és intelligens technológia és a craftmanship ötvözésével. Ezzel a problematikával foglalkozik a Digital Craft Lab, melynek pilot, azaz bevezető projektjei az egyetem 2013/14-es tanév őszi félévében indultak el.

Űrvirágok és digitális craft

A Digital Craft Lab programterve szorosan kapcsolódik az egyetem fejlesztéséhez, a campuson az első ütemben kialakítandó Műhelyház tartalmi és infrastrukturális kialakításához. A projekt 4 éves lefutású, melynek végére, tevékenységét tekintve hazai szinten egyedülálló és európai viszonylatban az élvonalba tartozó, működését tekintve nagyobb részben gazdaságilag önálló K+F labor jön létre, mely az oktatásban horizontálisan is integrálttá válik.

A Digital Craft Lab első bevezető projektje, az „Űrvirágok” is ezt a célt szolgálta, az Építészeti Intézet és a Design Intézet alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóiból álló csoportok biomorf térképző struktúrák tervezése során ismerkedtek meg a digitális craft háttértechnológiáival.

Az „Add to Cart jewellery” tervezési feladat a Tárgyalkotó Tanszék fémműves szakán a perszonalizálható tervezés témáját járta körül. A hallgatók a DesignShop.eu webáruházzal együttműködve a digitális tárgyalkotás által többszörözhető, az online értékesítésben rejlő lehetőségekre reflektáló ékszerek tervezésének lehetőségeit kutatták, melynek eredményeképpen személyre szabható ékszerek, ékszerkollekciók születtek.

MOME-Digital-Craft-lab-2

Újfajta vásárlási kultúra

A projekt arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy az internetes értékesítés és az innovatív technológiák használatára épülő tárgyalkotás hogyan játszhat szerepet egy olyan újfajta vásárlási kultúra kialakulásában, ahol a megrendelő aktív szereplője a tervezési, vagy a kivitelezési folyamatnak.


Digital Craft Lab

Since: 2013

Activity: thematic research lab for materials and technology

Web: www.mome.hu

The lab would like to attain the contemporary, progressive and market compatible reinterpretation of the fields built on craft traditions in the frames of a project based, integrative research and development activity by using up-to-date knowledge and digital technologies.