Fizetési haladék a Budapest Mikrohitel Programban

 

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány a koronavírus járvány mikrovállalkozásokat érintő hatásának enyhítése érdekében 2020. március 18. napjától kezdődően valamennyi, a Budapest Mikrohitel Programban fennálló tartozással rendelkező ügyfele számára 2020. december 31. napjáig tartó időtartamra fizetési haladékot biztosít.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elkötelezett a fővárosi mikrovállalkozások támogatása, életképességük fenntartása iránt. Ennek részét képezi fizetőképességük fenntartásának elősegítése Magyarország Kormányának a koronavírus járvány nemzetgazdaságot és az állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében kihirdetett 47/2020. (III.18.) és 62/2020.(III.24.) számú rendeleteivel konform módon.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány a koronavírus járvány mikrovállalkozásokat érintő hatásának enyhítése érdekében 2020. március 18. napjától kezdődően valamennyi, a Budapest Mikrohitel Programban 2020. március 18. napján fennálló tartozással rendelkező ügyfele számára a korábban már esedékessé vált, és a kölcsönszerződés szerint 2020. december 31. napjáig esedékessé váló tőke- kamat- és késedelmi kamattartozások megfizetésére 2020. december 31. napjáig tartó időtartamra fizetési haladékot biztosít.

A fizetési haladék időtartamában a kölcsönszerződés szerint esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettségek – a törlesztőrészlet megfizetésének hiányában – nem válnak esedékessé. A szerződés szerinti késedelmi kamat átmenetileg nulla százalékra módosul; a kölcsönnyújtó az év végéig nem foganatosít követelésérvényesítési, illetve végrehajtási cselekményeket; illetve a kamatkedvezmény érvényesítése szempontjából a 2020. március 18. napja és a 2020. december 31. napja közötti időszak időtartamát nem tekinti késedelemnek.

Amennyiben a hitelfelvevő a fizetési haladék időtartama alatt mégis teljesít törlesztést, úgy azt az eredeti, kölcsönszerződés szerinti rendelkezéseknek megfelelően számolják el.

A fizetési haladék időtartamát követően a tartozás a kölcsönt felvevő döntése alapján a kölcsönszerződés eredeti futamidején belül, az eredetinél magasabb törlesztőrészletekkel, vagy a szerződésben szereplővel azonos összegű törlesztőrészletek fizetésével, a kölcsönszerződés futamidejének szükséges mértékű meghosszabbításával is törleszthető. Utóbbi esetben a futamidő meghosszabbításához kétoldalú szerződésmódosítás szükséges, melyet az adósnak legkésőbb 2020. június 30-ig írásban kell kezdeményeznie. A BVK a szerződésmódosítás közokiratba foglalásától eltekint.

A fizetési haladék kezdetekor már fennálló lejárt tartozásokat a fizetési haladék időtartamának lejártát követő 30 napon belül kell megfizetni.