Nem lehet egyetlen szóval megválaszolni, hogy mi a herendi porcelán sikerének titka, állítja Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója. „Sok-sok tényező együttes hatása kellett, és kell ma is ahhoz, hogy a herendi porcelán a kiváló minőség és elegancia szimbólumává váljon, amelyet birtokunkban tudni érték és kiváltság.” Herend minden generációnak, és bármilyen művészeti stílust kedvelő embernek kínál művészi porcelánt. Porcelánjaikba zárva ott van az alapanyagok titkos receptúrája is.

Herend-1

Alapítás ideje: 1826

Tevékenység: finomkerámia-ipari porcelántermékek gyártása, forgalmazása

Web: www.herend.com

Egyediség és minőség

A herendi porcelán a XIX. században érte el első sikereit, többek között az 1851-es londoni Világkiállításon. Mára a manufaktúra fogalommá vált. 2009-ben a moszkvai Kreml-ben állítottak ki, ennek rangját és méltóságát mutatja, hogy eddig még egyetlen más magyar márkának sem sikerült kiállítóként a Kreml falai közé kerülnie.

A herendi porcelán kitűnik versenytársai közül rendkívül erős termékfejlesztési tevékenységével, amellyel kiemelt hangsúlyt fektet a stílusteremtő munkára. „Célunk, hogy ne mi kövessünk másokat, hanem mások kövessenek bennünket, próbáljuk az újabb generációknak legújabb arcunkat megmutatni” – vallja a vezérigazgató. Simon Attila szerint porcelánjaikba zárva ott van az alapanyagok titkos receptúrája. „Tudjuk, hogy a porcelán a kaolin, a földpát és a kvarc házasításából áll elő, de az, hogy ezek milyen arányt képviselnek a porcelánban, minden manufaktúra belső titka, így a Herendi Manufaktúra féltve őrzött titka is. Ez is sikerünk egyik meghatározó eleme, mint ahogy a herendi minőség is.” Herend több, mint 187 éve a kézműves hagyományok alapján készíti porcelán termékeit, és ahogy a cégvezető fogalmaz „mi manufaktúra és nem gyár vagyunk, ahol kizárólag kézi technológiával készítjük porcelánjainkat, és valljuk, hogy a szépség kortalan és örök. Ezért Herend egyik fő erőssége az egyediség.”

Herend-3

 Elsősorban gazdasági társaság

A herendi porcelán Magyarország arculatának meghatározó eleme, a társaság hivatalosan is használhatja a hungarikum jelzőt. Ennek ellenére, vagy talán emiatt is, a herendi vezetés vallja, hogy „egy percig sem szabad elfelejteni, hogy gazdasági társaság vagyunk, ez a legfontosabb pillérünk, minden más tevékenységünket ennek rendeljük alá. Ez a nyereséges működés és szigorú gazdálkodás világa, ahol a sikert az eredmény kimutatás és mérlegszámok komor mérőszámai jelzik. A nyereséges működés jelenti azt a kősziklát, amelyre összes többi tevékenységünket építeni tudjuk. közel 800 fő munkavállaló és rajtuk keresztül családtagjaik, valamint beszállítóink megélhetését kell biztosítanunk.” A közzétett régiós TOP 200-as cégek listáján tavaly nyereségességét tekintve Herend a 11. legsikeresebb vállalkozás volt a régióban, az 5. helyen áll a legtöbb munkavállalót foglalkoztató cégek rangsorában, és 41. az árbevétel nagysága tekintetében. „Mindhárom ranghelyünkön javítani tudtunk az egy évvel korábbi régiós helyezésünkhöz képest; ennek a munkának az elismeréseként kaptuk az Év Nagyvállalkozása díjat” – mondta Simon Attila. A Herendi Porcelánmanufaktúra, mint zárt részvénytársaság, a magyarországi MRP mozgalom (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) egyetlen megmaradt „zászlóshajója”.

A Társaságnál a munkavállalók egyben tulajdonosok is, az MRP Szervezet és a munkavállalók a cég többségi tulajdonosai (részvények 75%-a), akiknek a jelen tulajdonosi struktúra érték, és amelyen nem kívánnak változtatni. A Társaság példáján a Magyar Állam igazolni tudja, hogy a nemzetközileg és az Európai Unióban elismert, illetve támogatott munkavállalói tulajdonlás Magyarországon is életképes, sikeres és nemzetközileg is elismert. Ennek igazolása, hogy Herend az Oxfordban megrendezett VII. Nemzetközi MRP Konferencián kitüntető díjat kapott, mint a munkavállalói tulajdonlás területén legnagyobb eredményt elért vállalat. Meggyőződésük, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra munkavállalói tulajdonlása meghatározó tényezője volt annak, hogy a Társaság a világgazdasági válságot könnyedén túl tudta élni.

A herendi márka a kiváló minőség, az érték, a luxus, és az elegancia szimbóluma. Nagyon nagy figyelmet fordítanak a herendi márka építésére, és ügyelnek arra, nehogy elértéktelenedjen az elmúlt két évszázad alatt felépített herendi márka. A Herendi Porcelánmanufaktúra 2001. év óta a Magyar Örökség része.

Herend-2

A herendi közösség munkájának elismerését mutatja az is, hogy a New-York-i székhelyű Luxury Institute 2006. évi felmérése szerint Herend volt a legkedveltebb luxus porcelánmárka az USA piacán. A megkérdezett amerikaiak 29 világhírű porcelánmárkát rangsoroltak olyan szempontok szerint, mint a folyamatosan kiváló minőség, egyediség és exkluzivitás, ebben Herend a „Luxury Brand Status Index” (lBSI) szerinti besorolás alapján látványosan nyert olyan luxus márkák előtt, mint a Cartier, a Tiffany & Co. és a Rosenthal. Ugyancsak Herend tudatos nemzetközi márkaépítését igazolja, hogy 2011. évben a luxusipari vállalatokat tömörítő francia luxus szövetség, a Comité Colbert tagjai közé választotta a Manufaktúrát. A közel száz luxusmárkát összefogó szervezet  tagjai közül Herend az egyetlen magyar cég, amely tagja ennek a szövetségnek. Magyarországon 2012-ben a Magyar Brands felmérés szerint Herend volt a legkiválóbb hazai márka. A 2013. év számukra megtisztelő elismerése, hogy a herendi porcelán hungarikummá vált.

Ezek a nemzetközi és hazai elismerések Herend elmúlt évekbeli kiváló márkaépítési politikáját igazolják, amellyel a dolgozói tulajdonban lévő cég saját termékeire irányította a figyelmet a luxusfogyasztók körében. „Világosan látjuk, hogy nagy múltunk ellenére ma is kemény nemzetközi verseny résztvevői vagyunk, de a márkaépítés terén kapott, előbb említett elismeréseink igazolják: PR és márkaépítési tevékenységünkkel nem szalasztjuk el, hogy termékeinkre irányítsuk a hazai és külföldi luxusfogyasztók figyelmét” – zárta gondolatát Simon Attila.

Gazdasági és szociális egység

A társaság hosszú távú stratégiájával összhangban, továbbra is három eszmei pillérre támaszkodva szeretne dolgozni az előtte álló években. Ezek a sikeres gazdasági társaságként működés elve, a társadalmi felelősség elve, és a szolidaritás elve. Céljuk, hogy a jövőben is nyereségesen működjenek, és értékesítési volumenüket, piaci részesedésüket megtartsák. Növeljék beruházásaikat, a herendi porcelán minőségét tovább javítsák, hiszen vallják, hogy minden minőségi állapotnál van egy magasabb minőségi szint, amelynek elérésére kell törekedni.

Tovább folytatják kulturális-társadalmi szerepvállalásukat, számos herendi művészeti kiállítással fognak találkozni a porcelán iránt érdeklődő emberek. A szolidaritás jegyében meggyőződésük, hogy az erősnek, a nagyobbnak segítenie kell a gyengét, az elesettet. Ezt a Szent Mártoni gondolatot a Manufaktúrában a gazdasági egység – szociális egység gondolataként emlegetik az ott dolgozók. A szolidaritásnak több szintje van: szolidárisnak kell lenni az ország, ahol élünk és dolgozunk, továbbá a helyi közösség felé egyaránt. Vallják, hogy minden egyes kollégáért felelősséggel tartoznak. „Mi, herendiek feladatunknak tekintjük a hazai és európai értékek, ezen belül különösen a művészeti értékek ápolását, megőrzését, és átörökítését a jövő nemzedékek számára. A Manufaktúra közösségének célja, hogy alternatívát mutassunk a gyorséttermek papírtálcás világával szemben, tevékenységünkkel hirdetjük a porcelán, mint anyag örök létét, a kulturált humánum tárgyi környezetének természetes részét, dacolunk korunk kultúraváltozásának silány tárgyaival szemben.”


Herend Porcelain Manufactory

Since: 1826

Activity: manufacturing and distribution of industrial fine ceramic products

Web: www.herend.com

Herend Porcelain achieved its first success in the 19th century, among others at the london World Expo in 1951, and the brand has become a concept by nowadays. Today Herend symbolizes high quality, value, luxury and elegance, and is a determining part of Hungary’s country image. Since 2001 it is the part of the Hungarian Heritage. A survey initiated by luxury institute, New York in 2006 stated that Herend was the most popular luxury porcelain brand in the US market. In 2009 Herend had an exhibition in the moscow Kremlin the significance of which is illustrated by the fact the no other Hungarian brand ever succeed in getting inside the walls of Kremlin as an exhibitor. Herend Porcelain marks out from its competitors with its extraordinary product development activity leaning on the style creating work of its experts. The brand is officially classified as hungaricum since 2013.