A Közalapítvány részvételével kerül lebonyolításra az INTERREG IV/C program keretében a 15 európai partner együttműködésében megvalósuló INNOCRAFTS elnevezésű projekt.

A projekt célja regionális és helyi politikai befolyás gyakorlása annak érdekében, hogy a művészeti vállalkozások fejlesztése egységes, európai jó gyakorlatoknak megfelelően megvalósítható legyen. A projektben végzett tevékenység hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben az ágazatban érintett vállalkozások speciális, szakmailag alátámasztott irányok mentén részesüljenek szakpolitikai, valamint fejlődésüket segítő eszközök által nyújtott támogatásokban.
A projekt hivatalos megnyitó konferenciájára 2012. április 17-18-án került sor, majd ezt követően megindult a projekt elemeinek széles körű kommunikációja. A projekt megvalósítása során a Közalapítvány együttműködik a főpályázóval, Firenze város Önkormányzatával. A Közalapítvány jelentős kötelezettségvállalása volt a 2013. első félévében megrendezett Közös Interregionális Szeminárium: Budapesti Közös Interregionális Szeminárium (JIS) – 2013. április 16-17.

Innocrafts_