Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Tudomány-Innováció programja fogalmazza meg az egységes KFI monitoring és értékelési rendszer kialakításának és a Tudományos és Technológiai Obszervatórium létrehozásának feladatát. A Tudományos és Technológiai Obszervatórium olyan elemző-értékelő adatbázisrendszer és tudásbázis, amely egységes szerkezetben tartalmazza a KFI területén keletkező összes releváns információt – kiemelten a KFI pályázatok vonatkozásában – elősegítendő a hálózatosodást és a tényekre épülő politikaformálást.

Az Obszervatórium részt vesz a nemzetközi statisztikai fejlesztésekben, kísérletekben, létrehozva a folyamatok megértéséhez megfelelő ismereteket nyújtó információs rendszert, mellyel összességében hozzájárul a jó kormányzáshoz, a versenyképességet előmozdító KFI politikához, a vállalkozások, valamint a kutatószervezetek kutatási stratégiájának formálásához.

A Kaleidoszkóp a Nemzeti Innovációs Hivatal Tudományos és Technológiai Obszervatóriumának információs rendszere, mely a KFI szereplők hálózatosodását hivatott elősegíteni. A Kaleidoszkóp magába foglalja a Tudományos és Technológiai Obszervatórium létrehozásának és működtetésének feladatát, továbbá olyan, egységes szerkezetű KFI elemző adatbázist hoz létre, amelyben szerepelnek a szektorban érdekelt szervezetek, valamint a szakpolitika számára releváns adatok, elemzések. Az adatbázisra alapozva, aktív kommunikációval bevonásra kerülnek a KFI területen érdekelt felek a szakterületi problémák feltárásába és a megoldási lehetőségek megfogalmazásába is, továbbá a rendszerben található adatok és az általa nyújtott szolgáltatások a KFI területén aktív államigazgatáson belüli és azon kívüli szervezetek hálózatosodási, stratégiaalkotási és piacelemzési tevékenységét elősegítik.

A Kaleidoszkóp szolgáltatásai:

  • átfogó és ágazati KFI elemzések és statisztikák;
  • az elemzések alapját képező adatstruktúrák;
  • információk az államilag támogatott KFI projektekről;
  • a kutatási infrastruktúrák;
  • kutatási szervezetek és vállalkozások térkép alapú regiszterei;
  • konzorciumi partnerkereső és projektgenerálási funkciók;

A Kaleidoszkóp rendszer működtetője a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) KFI Obszervatórium Főosztálya.

A Kaleidoszkóp rendszer honlapja: http://kaleidoszkop.nih.gov.hu/

Forrás: nih.gov.hu