A munkahelyvédelmi akciótervnek köszönhetően a munkáltató számos adó-, járulékkedvezményt vehet igénybe. Érdemes tájékozódni a lehetőségekről, és érvényesíteni a kisgyermekes munkavállaló után járó kedvezményeket. A munkaadó csökkentheti a kiadásait, sőt évente akár több millió forintot spórolhat meg csupán azzal, hogy kisgyermekes munkavállalót foglalkoztat.

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges formanyomtatvány letölthető innen: Kisgyermekes_munkavállaló_után_járó_járulékkedvezmény

Az NGM adatai szerint jelenleg több, mint 30.000 anyasági ellátásban részesülő vagy részesült kedvezményezett után érvényesítik a járulékkedvezményt, holott ez a szám akár négyszeresére is nőhetne.

A vállalkozók részére készített kisokosunk célja, hogy felhívjuk a vállalkozások figyelmét a járulékkedvezmény lehetőségére, mely a foglalkoztatással járó költségek csökkentésének egyik hatékony eszköze. A törvényi rendelkezéseket igyekszünk a felhasználó számára fogyaszthatóbbá tenni, és példákkal szemléltetni, milyen, eddig kiaknázatlan lehetőségekkel lehet élni.

Ki után vehető igénybe?

A munkáltatót a szociális hozzájárulási adóból és a szakképzési hozzájárulásból részkedvezmény illeti meg a kisgyermekes családanya, illetve családapa GYES-ről, GYED-ről vagy GYET-ről való visszatérését követően. A munkáltató sokszor tévesen azt hiszi, hogy csak a tőle szülési szabadságra távozó, majd ugyanarra a munkahelyre visszatérő családanya után vehető igénybe a kedvezmény.

Ezzel szemben bármely kisgyermekes munkavállaló után érvényesíthető a munkahelyvédelmi kedvezmény, feltéve, hogy a munkavállaló korábban anyasági ellátásban részesült vagy részesül. Vagyis a munkaadó akkor is jogosult a kedvezményre, ha a szülő éppen GYES-en vagy GYED-en van, továbbá abban az esetben is, ha már nem részesül a támogatásban.

A munkáltató érdeke, hogy új munkavállaló alkalmazásakor tájékozódjon arról, hogy van-e (6 éves vagy annál fiatalabb, nagycsaládos esetén 8 éves vagy annál fiatalabb, ill. GYET-ben részesülő vagy részesült esetén 13 vagy annál fiatalabb) gyermek a családban, ugyanis pénzt spórolhat meg a cég számára, ha ezt jelzi az adóhatóság felé.

Fontos tudni, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott kisgyermekes szülők esetében is, érvényesíthető a teljes kedvezmény. A jogalkotó az öt kedvezményezetti csoport közül csak a kisgyermekesek esetében törölte el az arányosítást, vagyis itt nem kell a részmunkaidő arányában csökkenteni a kedvezményt.

Tegyük fel, hogy a munkaadó heti 20 órában alkalmazza a kedvezményezettet, a járulékkedvezmény ebben az esetben is 100%-os az első két évben, 100.000 Ft-ig, majd 50%-os a harmadik évben, hasonló feltételek mellett. Megjegyezzük, hogy a részmunkaidő nem feltétlenül jelent heti 20 órás munkaidőt. Akár heti 1-2 munkanapos foglalkoztatás formájában is megvalósulhat.

Fontos, hogy a kismamák fokozatosan visszatérhessenek a munkaerőpiacra részmunkaidős foglalkoztatásuk révén. Ezt a célt szolgálja a Munka Törvénykönyvében foglalt rendelkezés, melynek értelmében a munkáltató köteles a részmunkaidős foglalkoztatást biztosítani a munkavállaló részére a gyermek hároméves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a legkisebb gyermek ötéves koráig. A munkaadó jól járhat, mivel a járulékkedvezményt ilyenkor is teljes mértékben érvényesítheti, a szülő pedig dolgozhat a gyermeknevelés mellett.

 Meddig vehető igénybe a kedvezmény?

A kedvezményt a munkáltató az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a szülőt a folyósítás megszűnését követően azonnal alkalmazzák, a munkáltató három évig igénybe veheti a kedvezményt. De ha pl. lejár a kedvezményezett részére folyósított GYES, és nem tud rögtön elhelyezkedni, csak mondjuk 6 hónappal később, a munkáltató akkor sem esik el a kedvezménytől. Még harminchat hónapon keresztül, vagyis a maximum három éves időtartam alatt érvényesítheti azt.

A téves értelmezések kiküszöbölése érdekében felhívjuk a munkáltatók figyelmét arra, hogy a kedvezményt bármikor igénybe vehetik, a munkaviszony fennállása alatt. Tehát nem esnek el a kedvezménytől, ha nem a munkaszerződés életbe lépésével egyidejűleg jelezték a NAV felé igényüket. Előfordulhat, hogy a munkaadó csak később értesül arról, hogy a munkavállalója kisgyermekes szülő. Ekkor értesíti a könyvelőjét, és abban a hónapban, amikor a NAV felé jelentették a jogosultságot, és elküldték az igazolást, már a teljes hónapra jár a kedvezmény.

Az sem kizáró ok, ha a munkavállaló idő közben munkahelyet vált, és az előző munkahelyén igénybe vették utána a járulékkedvezményt. Ilyen esetben az új munkáltató a fentiekben leírtak szerint időarányosan igénybe veheti a kedvezményt. A háromgyermekes nagycsaládok esetében az igénybevételre nyitva álló határidő kitolódhat a 69. hónapig, de legfeljebb 5 évig érvényesíthető. A határidő itt azért hosszabb, mert a munkáltató akár öt éven át érvényesítheti a járulékkedvezményt nagycsaládos szülő alkalmazásával.

Mekkora a kedvezmény mértéke?

A kedvezmény alapja a foglalkoztatás első két évében megegyezik a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 22 százalékával. A foglalkoztatás harmadik évében pedig ezen összeg 11 százalékával. Tehát a munkaadónak az első két évben nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie 100.000 Ft-ig, a harmadik évben pedig csak a felét, 11%-ot fizet a 22% helyett, plusz a szakképzési hozzájárulást. A maradék összeg után a szokásos módon adózik.

 data-lazy-src=

Az anyasági ellátásokról és a családi pótlékról az igazolásokat minden esetben a munkavállaló kérelmére a kifizető állítja ki. Nem TB kifizetőhely munkáltató esetén a GYED folyósításáról szóló igazolást a foglalkoztató székhelye szerinti megyei Kormányhivatal járási hivatalának Egészségbiztosítási/Társadalombiztosítási Főosztálya állítja ki, a GYES, a GYET és a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást a munkavállaló lakcíme szerinti megyei Kormányhivatal járási hivatalának Családtámogatási Főosztálya állítja ki.

A GYED folyósításával kapcsolatos igazolás iránti kérelmek letölthetők a https://egbiztpenzbeli.onyf.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html honlapról, és benyújthatók személyesen vagy postai úton az illetékes Egészségbiztosítási/Társadalombiztosítási Főosztályra, ill. bármelyik kormányablakon keresztül is.

A GYES és GYET, ill. a családi pótlék folyósításával kapcsolatos igazolás iránti kérelmek legegyszerűbb benyújtási módja emailben történhet a kérelmező személyes adatainak (név, anyja neve, születési dátuma, TAJ száma, lakcíme), az igazolás céljának és a munkáltató nevének, valamint címének megadásával. Az igazoláskérelmek formanyomtatványa jelenleg elektronikusan nem letölthető, az illetékes Családtámogatási Főosztályon és bármelyik kormányablakban kérhetjük, ahol kitöltés után azonmód be is nyújtható.

Vegyük figyelembe, hogy ezek az igazolások általában nem kerülnek azonnal kiállításra, hanem a kipostázást is beleszámítva kb. 2 héten belül kapjuk kézhez őket.

A Kormányhivatalok honlapján az ügyfél megtalálja az összes hivatal ügyfélszolgálati elérhetőségét. A Családtámogatási Főosztályok ügyfélszolgálata a „Családtámogatások” menüpontban, az Egészségbiztosítási/Társadalombiztosítási Főosztályok ügyfélszolgálata a „Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok” menüponton belül az illetékes kormányhivatal eljáró járási hivatalának honlapján található.

FONTOS: a kisgyermekes vagy nagycsaládos munkavállaló után igénybe vett kedvezmény nem összevonható más adókedvezménnyel. Amennyiben a munkáltató több kedvezményezetti csoportba sorolható munkavállalót foglalkoztat, akkor is csak egy jogosultság alapján érvényesítheti a kedvezményt.

Az önfoglalkoztatók saját maguk után és a költségvetési szervek az alkalmazottjaik után nem vehetik igénybe a kedvezményt.”