Beruházási hitel

A hitel célja

A vállalkozás befektetett eszközeinek bővítése, ingatlan vásárlása, építése, bővítése, felújítása, valamint termelő gépek, berendezések vásárlása. A hitel céljaként megjelölhető a termék bevezetéséhez kapcsolódó marketing költség, illetve anyagvásárlás legfeljebb a kölcsön összegének 50%-a erejéig.

A hiteligénylők köre

 • cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy ügyvédi iroda,
 • a 2004. évi XXXIV. trv. 3.§.(3) a) és b) bekezdése szerint mikrovállalkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg),
 • a vállalkozás Budapesten található székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkező vállalkozás, vagy ezen feltételek a Budapest Mikrohitel Programmal finanszírozott beruházás következtében megvalósulnak,
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét,
 • a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik,
 • rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása,
 • a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás felé nincs lejárt hiteltartozása,
 • a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, továbbá a cég nem áll végelszámolási eljárás alatt,
 • egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3.cikk (2) bekezdésében meghatározott 300.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó mértékben.

A hitel összege

Minimum 1 000 000 Ft és legfeljebb 20 000 000 Ft.

Saját erő mértéke

A hitelhez nem szükséges önerő biztosítása, viszont a visszaigényelhető ÁFA finanszírozása nem lehetséges.

A hitel futamideje

A hitel futamidejének megállapításánál figyelembe kell venni a beruházás megtérülési idejét, és lehetőség szerint ahhoz kell igazítani.

Amennyiben a vállalkozás bérelt telephelyen végzi tevékenységét, úgy a futamidőt a határozott idejű bérleti szerződés lejáratához kell igazítani. Határozatlan idejű bérleti szerződés esetén a BVK vizsgálja a bérleti szerződés tartósságának lehetőségét.

A hitel futamideje legfeljebb 180 hónap lehet, amelyből a tőketörlesztés megkezdéséig maximum 12 hónap türelmi idő vehető igénybe. A türelmi idő alatt csak a kamatokat kell megfizetni.

A hitel díjai

A hitel kamata évi 6.9%, melynek megfizetése havonta esedékes.

A BVK a futamidő első öt évében 2% mértékű, a második öt évében pedig 1% mértékű kamatkedvezményt biztosít, amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettségeit pontosan teljesíti, azaz fizetési kötelezettségei teljesítésével nem esik 30 napot meghaladó késedelembe. A kamatkedvezmény figyelembe vételével számított kedvezményes kamat a futamidő első öt évében évi 4.9%, a futamidő második öt évében évi 5.9%.

Ha az ügyleti kamatot a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által közzétett referencia alapkamat adott ügylethez kapcsolódó kockázati felárral növelt mértéke a futamidő során bármikor 2%-nál magasabb mértékben meghaladja, úgy az ügyleti kamatot a BVK jogosult felülvizsgálni, a kamatkedvezmény mértékének változatlanul hagyása mellett.

Az ügyfél által fizetendő a közokiratba foglalás költsége és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által felszámított kezességvállalási díj.

Költségek

A hitelcéllal történő elszámolás során a hitelkérelem elbírálásával (pl. értékbecslés költsége, bankinformáció költsége), a folyósítással (pl. kölcsönszerződés közokiratba foglalásának költsége), valamint a hitelcél megvalósításával kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségek (pl. ingatlanvásárlás esetén a vagyonszerzési illeték, felújítás esetén a felújítással kapcsolatos engedélyek) is elszámolhatók.

A hitel folyósítása

A folyósítási feltételek teljesülésének igazolását követően a rendelkezésre tartási időn belül a beruházási cél megvalósítására kölcsönök folyósíthatók, legfeljebb négy részletben. A folyósított kölcsönök hitelcélnak megfelelő felhasználását a folyósítást követő 120 napon belül számlákkal igazolni kell.

Amennyiben a hitelcél ingatlan vásárlása, úgy a folyósítás elsősorban az Eladó bankszámlájára történik.
Építési hitelcél esetén a BVK kikötheti az építés ütemében történő folyósítást.

Szükséges biztosítékok

A BVK a Budapest Mikrohitel Program folyamatosságának fenntartása és a Program forrásainak megőrzése érdekében a hitelek nyújtását biztosítékokhoz köti. A hitel termékek igénylése minden esetben biztosítékhoz kötött. A Budapest Mikrohitel Programban meghatározott biztosítékok: ingatlan jelzálog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására, tulajdonosi és/vagy ügyvezetői készfizető kezesség, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége, óvadék, ingóság, egyéb. A szükséges biztosítékok összetételét a BVK saját belső szabályzatai alapján állapítja meg.

A Budapest Mikrohitel Program keretében megkötött kölcsönszerződéseket és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki megállapodásokat közjegyzői okiratba szükséges foglalni.

A hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumok

A hitelkérelem benyújtására az Adatlap és Üzleti terv című nyomtatvány hiánytalan kitöltésével van lehetőség.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • vállalkozói engedély, társasági szerződés, cégbejegyzés, a vállalkozás működését engedélyező igazolvány,
 • a hitel céljának bemutatása, és az azt alátámasztó iratok (felhasználási terv, szándéknyilatkozat, árajánlat, adásvételi szerződés, részletes költségvetés, szükség esetén szakhatósági engedélyek),
 • értékesítési lehetőségek bizonyítására szolgáló dokumentumok (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás),
 • üzletvitelhez szükséges készségek és képesítések meglétének alátámasztására szolgáló dokumentumok,
 • a hitel biztosítékát képező ingatlan tulajdoni lapja, a BVK által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslés,
 • a köztartozások megfizetését igazoló NAV együttes igazolás, adófolyószámla, valamint a vállalkozás székhelye, telephelye szerinti helyi adó igazolás,
 • amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, a működési engedély az illetékes hatóságtól,
 • az előző évi beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés), társasági adóbevallás, vagy személyi jövedelemadó bevallás,
 • BISZ Zrt. által kiadott KHR információ,
 • bankinformáció hitel- és számlaforgalomra vonatkozóan (fennálló hiteltartozások aktuális egyenlege),
 • amennyiben a vállalkozás tulajdonosai, illetve a magánszemély kezesek a vállalkozástól független rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, úgy a jövedelemről szóló nyilatkozat és/vagy a jövedelmet igazoló dokumentum,
 • a hitelkérelem elbírálása során a BVK által szükségesnek ítélt egyéb dokumentum,
 • az ügyfél hozzájáruló nyilatkozata a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. adatbázisából történő lekérdezéshez (Ügyfél (Adós) nyilatkozata Előzetes Információ Kéréshez elnevezésű nyomtatvány).

Tartós forgóeszköz hitel

Vállalkozása növekedésének gátat szab a forráshiány? Tartós forgóeszköz hitelünk segítségével finanszírozhatja megnövekedett áru vagy anyagbeszerzéseit, és beruházásaihoz kapcsolódó forgóeszköz szükségletét.

Bővebben

Likviditási hitel

Az Ön célja a vállalkozás likviditási helyzetének javítása? Szabadon felhasználható mikrohitelünket igényelheti a vállalkozás operatív működésével összefüggésben, átmenetileg fellépő likviditási hiányok finanszírozására.

Bővebben

Smart Budapest Mikrohitel

Innovatív, kísérleti fázisban lévő projektje finanszírozásához igényelje Smart Budapest Mikrohitelünket, melyet a Főváros Smart Budapest fókuszterületeihez kapcsolódó fejlesztések megvalósításához igényelhet.

Bővebben

Bejelentkezés tanácsadásra

Kérdése van? Vagy időpontot foglalna? Jelentkezzen díjmentes hiteltanácsadásunkra, az alábbi űrlap kitöltésével.

Elfogadom az Adatkezelési Szabályzatot és a Szolgáltatási Feltételeket.

Rólunk mondták

„Mivel KATÁ-s vállalkozó vagyok, a banki hitellehetőségek erősen korlátozottak. Egy online keresés dobta fel a lehetőséget, hogy a BVK-nál ez nem jelent akadályt.”

Tófalvi Renáta Pacsirta Mozgásfejlesztő Kuckó

„A BVK mikrohitele, a Józsefvárosi Mikrohitel Programjának keretein belül nagyon kedvezőnek tűnt, mivel a kondíciók jobbak, mint amit a bankok kínálnak. A mikrohitelt alacsony, fix kamatra kaptuk meg, a költségek így kiszámíthatóak, be tudtuk őket építeni az üzleti tervbe.”

Torma Ferenc IDEA Képzési Központ