Likviditási Hitel

A hitel célja

A hitel célja a vállalkozás likviditási helyzetének javítása. A hitel szabadon felhasználható pl. árbevétel előfinanszírozásra, a készletforgási sebesség javítását célzó forgóeszközök bevonására, valamint a vállalkozás operatív működésével összefüggésben, átmenetileg fellépő likviditási hiányok finanszírozására. A hitel a fenti vállalkozói célokra szabadon felhasználható, a hitel cél szerinti felhasználását a BVK utólag ellenőrizheti.

A hiteligénylők köre

 • cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy ügyvédi iroda,
 • a 2004. évi XXXIV. trv. 3.§.(3) a) és b) bekezdése szerint mikrovállalkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg),
 • a vállalkozás Budapesten található székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkező vállalkozás vagy ezen feltételek a Budapest Mikrohitel Programmal finanszírozott beruházás következtében megvalósulnak,
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét,
 • a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik,
 • rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása,
 • a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás felé nincs lejárt hiteltartozása,
 • a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, továbbá a cég nem áll végelszámolási eljárás alatt,
 • egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet 3.cikk (2) bekezdésében meghatározott 300.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó mértékben.

A hitel összege

Minimum 1 000 000 Ft és legfeljebb 20 000 000 Ft. A hitel 10 000 000 Ft. erejéig visszatöltődő jelleggel is működhet. Visszatöltődő hitelkeret esetén a BVK a hitelkeretet három évre állapítja meg. Visszatöltődő hitelkeret esetén nincs türelmi idő. A visszatöltődő hitelkeretből történő lehívások esetén az egyes kölcsönök futamideje maximum 12 hónap lehet.

Saját erő mértéke

A hitelhez nem szükséges önerő biztosítása, viszont a visszaigényelhető ÁFA finanszírozása nem lehetséges.

A hitel futamideje

A hitel futamideje legfeljebb 180 hónap lehet, amelyből a tőketörlesztés megkezdéséig legfeljebb 12 hónap türelmi idő vehető igénybe. A türelmi idő alatt csak a kamatokat kell megfizetni.

Visszatöltődő hitelkeret esetén a BVK a hitelkeretet három évre állapítja meg. A visszatöltődő hitelkeretből történő lehívások esetén az egyes kölcsönök futamideje maximum 12 hónap lehet.

A hitel díjai

A hitel kamata a hitelkeret kihasznált részére 6.9%, melynek megfizetése havonta esedékes.

Ha az ügyleti kamatot a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által közzétett referencia alapkamat adott ügylethez kapcsolódó kockázati felárral növelt mértéke a futamidő során bármikor 2%-nál magasabb mértékben meghaladja, úgy az ügyleti kamatot a BVK jogosult felülvizsgálni, a kamatkedvezmény mértékének változatlanul hagyása mellett.

Az ügyfél által fizetendő a közokiratba foglalás költsége és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által felszámított kezességvállalási díj.

A hitel folyósítása

A folyósításra a folyósítási feltételek igazolását követően kerül sor.

Szükséges biztosítékok

A BVK a Budapest Mikrohitel Program folyamatosságának fenntartása és a Program forrásainak megőrzése érdekében a hitelek nyújtását biztosítékokhoz köti. A hitel termékek igénylése minden esetben biztosítékhoz kötött. A Budapest Mikrohitel Programban meghatározott biztosítékok: ingatlan jelzálog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására, tulajdonosi és/vagy ügyvezetői készfizető kezesség, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége, óvadék, ingóság, egyéb. A szükséges biztosítékok összetételét a BVK saját belső szabályzatai alapján állapítja meg.

A hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumok

A hitelkérelem benyújtására az Adatlap és Üzleti terv című nyomtatvány hiánytalan kitöltésével van lehetőség.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • vállalkozói engedély, társasági szerződés, cégbejegyzés, a vállalkozás működését engedélyező igazolvány,
 • a visszafizetés forrását alátámasztó iratok (szerződés, megrendelés, értékesítési adatok),
 • a hitel biztosítékát képező ingatlan tulajdoni lapja,
 • a BVK által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslés,
 • a köztartozások megfizetését igazoló NAV együttes igazolás, adófolyószámla, valamint a vállalkozás székhelye, telephelye szerinti helyi adó igazolás,
 • amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, a működési engedély az illetékes hatóságtól,
 • az előző évi beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés), társasági adóbevallás, vagy személyi jövedelemadó bevallás,
 • BISZ Zrt. által kiadott KHR információ,
 • bankinformáció hitel- és számlaforgalomra vonatkozóan (fennálló hiteltartozások aktuális egyenlege),
 • amennyiben a vállalkozás tulajdonosai, illetve a magánszemély kezesek a vállalkozástól független rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, úgy a jövedelemről szóló nyilatkozat és/vagy a jövedelmet igazoló dokumentum,
 • a hitelkérelem elbírálása során a BVK által szükségesnek ítélt egyéb dokumentum,
 • az ügyfél hozzájáruló nyilatkozata a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. adatbázisából történő lekérdezéshez (Ügyfél (Adós) nyilatkozata Előzetes Információ Kéréshez elnevezésű nyomtatvány).

Beruházási hitel

Fejlesztené, modernizálná vállalkozását? Hosszú távú céljai megvalósításához igényelje beruházási mikrohitelünket, melyet ingatlanvásárlásra, felújításra, eszközvásárlásra és egyéb beruházásokra fordíthat.

Bővebben

Tartós forgóeszköz hitel

Vállalkozása növekedésének gátat szab a forráshiány? Tartós forgóeszköz hitelünk segítségével finanszírozhatja megnövekedett áru vagy anyagbeszerzéseit, és beruházásaihoz kapcsolódó forgóeszköz szükségletét.

Bővebben

Smart Budapest Mikrohitel

Innovatív, kísérleti fázisban lévő projektje finanszírozásához igényelje Smart Budapest Mikrohitelünket, melyet a Főváros Smart Budapest fókuszterületeihez kapcsolódó fejlesztések megvalósításához igényelhet.

Bővebben

Bejelentkezés tanácsadásra

Kérdése van? Vagy időpontot foglalna? Jelentkezzen díjmentes hiteltanácsadásunkra, az alábbi űrlap kitöltésével.

Elfogadom az Adatkezelési Szabályzatot és a Szolgáltatási Feltételeket.

Rólunk mondták

„Mivel KATÁ-s vállalkozó vagyok, a banki hitellehetőségek erősen korlátozottak. Egy online keresés dobta fel a lehetőséget, hogy a BVK-nál ez nem jelent akadályt.”

Tófalvi Renáta Pacsirta Mozgásfejlesztő Kuckó

„A BVK mikrohitele, a Józsefvárosi Mikrohitel Programjának keretein belül nagyon kedvezőnek tűnt, mivel a kondíciók jobbak, mint amit a bankok kínálnak. A mikrohitelt alacsony, fix kamatra kaptuk meg, a költségek így kiszámíthatóak, be tudtuk őket építeni az üzleti tervbe.”

Torma Ferenc IDEA Képzési Központ