Smart Budapest Mikrohitel

A hitel célja

A Főváros Smart Budapest Okos Város Keretstratégiájában meghatározott fókuszterületeken megvalósítandó projektek finanszírozása.

A hiteligénylők köre

 • cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy ügyvédi iroda,
 • a 2004. évi XXXIV. trv. 3.§.(3) a) és b) bekezdése szerint mikrovállalkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg),
 • a vállalkozás Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkezik, projektjét Budapesten valósítja meg, és rendelkezik a projekt végrehajtásához szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét,
 • a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik,
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása,
 • a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás felé nincs lejárt hiteltartozása,
 • a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, továbbá a cég nem áll végelszámolási eljárás alatt,
 • egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.cikk (2) bekezdésében meghatározott 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó mértékben.

A hitel összege

Minimum 1 000 000 Ft és legfeljebb 15 000 000 Ft.

Saját erő mértéke

A hitelhez nem szükséges önerő biztosítása, viszont a visszaigényelhető ÁFA finanszírozása nem lehetséges.

A hitel futamideje

A hitel futamideje legfeljebb 180 hónap lehet, amelyből a tőketörlesztés megkezdéséig maximum 12 hónap türelmi idő vehető igénybe.

A hitel díjai

A hitel kamata évi 7.9%, melynek megfizetése havonta esedékes.

A BVK a futamidő első három évében 7.9% mértékű kamatkedvezményt biztosít, amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettségeit pontosan teljesíti, azaz fizetési kötelezettségei teljesítésével nem esik 90 napot meghaladó késedelembe. A kamatkedvezmény figyelembe vételével számított kedvezményes kamat a futamidő első három évében 0%, a futamidő fennmaradó részében évi 7.9%.

Ha az ügyleti kamatot a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által közzétett referencia alapkamat adott ügylethez kapcsolódó kockázati felárral növelt mértéke a futamidő során bármikor 2%-nál magasabb mértékben meghaladja, úgy az ügyleti kamatot a BVK jogosult felülvizsgálni, a kamatkedvezmény mértékének változatlanul hagyása mellett.

Az ügyfél által fizetendő a közokiratba foglalás költsége és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által felszámított kezességvállalási díj.

Költségek

A hitelcéllal történő elszámolás során a hitelkérelem elbírálásával (pl. értékbecslés költsége, bankinformáció költsége), a folyósítással (pl. kölcsönszerződés közokiratba foglalásának költsége), valamint a hitelcél megvalósításával kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségek (pl. ingatlanvásárlás esetén a vagyonszerzési illeték, felújítás esetén a felújítással kapcsolatos engedélyek) is elszámolhatók.

A hitel folyósítása

A folyósítási feltételek teljesülésének igazolását követően a rendelkezésre tartási időn belül a beruházási cél megvalósítására kölcsönök folyósíthatók, legfeljebb négy részletben. A folyósított kölcsönök hitelcélnak megfelelő felhasználását a folyósítást követő 360 napon belül számlákkal igazolni kell.

Amennyiben a hitelcél ingatlan vásárlása, úgy a folyósítás elsősorban az Eladó bankszámlájára történik.

Szükséges biztosítékok

A BVK a Budapest Mikrohitel Program folyamatosságának fenntartása és a Program forrásainak megőrzése érdekében a hitelek nyújtását biztosítékokhoz köti. A hitel termékek igénylése minden esetben biztosítékhoz kötött. A Budapest Mikrohitel Programban meghatározott biztosítékok: ingatlan jelzálog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására, tulajdonosi és/vagy ügyvezetői készfizető kezesség, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége, óvadék, ingóság, egyéb. A szükséges biztosítékok összetételét a BVK saját belső szabályzatai alapján állapítja meg.
A Budapest Mikrohitel Program keretében megkötött kölcsönszerződéseket és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki megállapodásokat közjegyzői okiratba szükséges foglalni.

A hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumok

A hitelkérelem benyújtására az Adatlap és Üzleti terv című nyomtatvány hiánytalan kitöltésével van lehetőség.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • vállalkozói engedély, társasági szerződés, cégbejegyzés, a vállalkozás működését engedélyező igazolvány,
 • a finanszírozandó projekt bemutatása, és az azt alátámasztó iratok (felhasználási terv, szándéknyilatkozat, árajánlat, adásvételi szerződés, részletes költségvetés, szükség esetén szakhatósági engedélyek),
 • a projekt megvalósításához szükséges készségek és képesítések meglétének alátámasztására szolgáló dokumentumok,
 • a hitel biztosítékát képező ingatlan tulajdoni lapja, a BVK által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslés,
 • a köztartozások megfizetését igazoló NAV együttes igazolás, adófolyószámla, valamint a vállalkozás székhelye, telephelye szerinti helyi adó igazolás,
 • amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, a működési engedély az illetékes hatóságtól,
 • az előző évi beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés), társasági adóbevallás, vagy személyi jövedelemadó bevallás,
 • BISZ Zrt. által kiadott KHR információ,
 • bankinformáció hitel- és számlaforgalomra vonatkozóan (fennálló hiteltartozások aktuális egyenlege),
 • amennyiben a vállalkozás tulajdonosai, illetve a magánszemély kezesek a vállalkozástól független rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, úgy a jövedelemről szóló nyilatkozat és/vagy a jövedelmet igazoló dokumentum,
 • a hitelkérelem elbírálása során a BVK által szükségesnek ítélt egyéb dokumentum,
 • az ügyfél hozzájáruló nyilatkozata a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. adatbázisából történő lekérdezéshez (Ügyfél (Adós) nyilatkozata Előzetes Információ Kéréshez elnevezésű nyomtatvány).

Beruházási hitel

Fejlesztené, modernizálná vállalkozását? Hosszú távú céljai megvalósításához igényelje beruházási mikrohitelünket, melyet ingatlanvásárlásra, felújításra, eszközvásárlásra és egyéb beruházásokra fordíthat.

Bővebben

Tartós forgóeszköz hitel

Vállalkozása növekedésének gátat szab a forráshiány? Tartós forgóeszköz hitelünk segítségével finanszírozhatja megnövekedett áru vagy anyagbeszerzéseit, és beruházásaihoz kapcsolódó forgóeszköz szükségletét.

Bővebben

Likviditási hitel

Az Ön célja a vállalkozás likviditási helyzetének javítása? Szabadon felhasználható mikrohitelünket igényelheti a vállalkozás operatív működésével összefüggésben, átmenetileg fellépő likviditási hiányok finanszírozására.

Bővebben

Bejelentkezés tanácsadásra

Kérdése van? Vagy időpontot foglalna? Jelentkezzen díjmentes hiteltanácsadásunkra, az alábbi űrlap kitöltésével.

Elfogadom az Adatkezelési Szabályzatot és a Szolgáltatási Feltételeket.

Rólunk mondták

„Mivel KATÁ-s vállalkozó vagyok, a banki hitellehetőségek erősen korlátozottak. Egy online keresés dobta fel a lehetőséget, hogy a BVK-nál ez nem jelent akadályt.”

Tófalvi Renáta Pacsirta Mozgásfejlesztő Kuckó

„A BVK mikrohitele, a Józsefvárosi Mikrohitel Programjának keretein belül nagyon kedvezőnek tűnt, mivel a kondíciók jobbak, mint amit a bankok kínálnak. A mikrohitelt alacsony, fix kamatra kaptuk meg, a költségek így kiszámíthatóak, be tudtuk őket építeni az üzleti tervbe.”

Torma Ferenc IDEA Képzési Központ