Sajtóközlemény, Budapest, 2013. november 25. – Nemzetközi projekt keretében SMART Pontot, azaz „okospontot” nyitott meg fiatal vállalkozóknak dr. Bagdy Gábor, Budapest fővárosfőpolgármester-helyettese, Szalai Piroska a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnöke és Stuart Simpson, az i. e. SMART projekt leader partnerének – Stadtschulrat für Wien Europa Büro – képviselője 2013. november 25-én, Budapesten. A SMART Pont az innovatív és kreatív, fiatal, mikro-, kis- és középvállalkozások létrejöttét, fejlődését és hosszú távú fenntarthatóságát segíti – az ötlet megszületésétől az üzleti terv elkészítésén át a vállalkozás kezdeti lépéseinek megtételéig.

 „Budapest főpolgármester-helyetteseként külön öröm számomra, hogy hazánkban az első ilyen kompetenciaközpont Budapesten létesül, lehetőséget teremtve a kreatív fiatalok számára, akik új elképzelésekkel, ötletekkel rendelkeznek, hogy megtudják, hogyan lehet ezekből az ötletekből valódi  vállalkozást létrehozni” – mondta el a megnyitón dr. Bagdy Gábor, Budapest főváros főpolgármester-helyettese.

A kreativitás és az innováció számára kedvező környezet kialakítása hazánk és az Európai Unió versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen. Ezért tűzte ki céljául a 6 ország részvételével zajló i.e. SMART Európai Uniós projekt az innovatív és kreatív vállalkozások, elsősorban a kreatív iparágak, a zöld gazdaság és az infokommunikációs ágazat, működési környezetének fejlesztését, az e téren működő kis-és középvállalkozások piaci helyzetének előmozdítását.

A projekt célcsoportját azon 35 év alatti fiatalok jelentik, akik lehetőleg (de nem kizárólag) a fenti három területen megvalósítani kívánt vállalkozási ötlettel, vagy már létező vállalkozással rendelkeznek.

A projektben 6 közép-európai ország – Ausztria, Olaszország, Németország, Szlovákia, Csehország és Magyarország – mindegyikéből  egy intézményi és egy szakértői partner vesz részt. Hazánkból a projekt intézményi partnere a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, szakértői partnere pedig a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola.

SMART Pont – az innovatív vállalkozások bölcsője

Az i.e. SMART projekt a hagyományos vállalkozói ismeretek közvetítésén túl egy olyan új típusú üzleti gondolkodás meghonosítását is céljául tűzte ki, mely emberközpontú és a hosszú távú fenntarthatóságra, kreativitásra,  rugalmasságra, innovatív ötletekre épül.

A SMART Pont megnyitásával egy olyan kompetencia központ jött létre Budapesten vállalkozni vágyó vagy már vállalkozó fiatalok számára, amely speciális SMART képzéseivel segíti a személyes kompetenciák és készségek – mint a kreativitás, stratégiai gondolkodásmód, problémamegoldás, csapatmunka, kockázatvállalás – fejlődését, fejlesztését, olyan környezetben, amely kedvező az innovációs és kreatív készségek kibontakoztatásához. A SMART Pontban klubestek, hagyományos vállalkozói és SMART képzések, tréningek, kapcsolatépítő események, valamint tanácsadások segítik majd a fiatal vállalkozókat a vállalkozási ötlet megszületésétől a vállalkozás kezdő lépéseinek megtételéig.

A SMART központ mellett e-SMART Pontot és mobil SMART Pontot is létrehozott a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány. Míg az előbbi esetében web és web 2.0 felületeken léphetnek kapcsolatba az érdeklődők, a fiatalok, a szervezők és a trénerek egymással, addig a mobil SMART Pont „házhoz megy”: egyetemekre, oktatási intézményekbe, rendezvényekre látogatnak el vele a szervezők és tartanak kihelyezett képzéseket, eseményeket.

SMART Verseny fiatal vállalkozóknak

Az i.e. SMART projekt magyarországi partnerei a budapesti SMART Pont megnyitásával egyidejűleg SMART Versenyt is hirdettek fiatal vállalkozók számára.

„A vállalkozások és vállalkozási ötletek megmérettetésén első szakaszban a legígéretesebb 10 vállalkozást vagy ötletet választják ki a szervezők. Az üzleti tervek továbbfejlesztése után a legjobb 5 vállalkozó vagy vállalkozni vágyó fiatal delegálásra kerül a nemzetközi SMART Campusra, ahol a legkiválóbb nemzetközi trénerekkel és szakértőkkel dolgozhatnak együtt, akik érdemben tudják őket támogatni az üzleti terveik megvalósításában” – ismertette Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elnöke.

A versenyre 30 év alatti, vállalkozó vagy vállalkozni vágyó fiatalok jelentkezhetnek, akik a kreatív ipar, a zöld gazdaság vagy az infokommunikációs ágazat területén rendelkeznek vállalkozással vagy üzleti ötlettel.

„Már most tudjuk, hogy az előttünk álló években, az Európia Unió  2014-2020-as tervezési időszakában, a vállalkozás és az innováció továbbra is kiemelt téma marad. Egyre többet fogunk hallani a következő években a vállalkozói kultúráról, ami nem csak a vállalkozók támogatásáról szól, hanem a társadalomban a vállalkozói kultúra kialakításra helyezi a hangsúlyt, az általános iskolától kezdve a felsőoktatásig bezárólag. Ezért úgy gondolom, hogy az i.e. Smart projekt a legjobb úton jár, összhangban ezekkel a törekvésekkel” – foglalta össze Stuart Simpson, az i. e. Smart projekt főpályzójának, a Stadtschulrat für Wien Europa Büro  képviselője.

A megnyitó három fiatal vállalkozó, Szentgyörgyi Balázs infokommunikációs, Wrhovina Éva zöld és Csermák Dóra kreatív ötletének bemutatásával, majd a SMART tabló leleplezésével és aláírásával zárult.

A SMART Pont a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány székhelyén, a 1072 Budapest, Rákóczi u. 18. alatt nyílt meg.

További információk: www.iesmarthungary.net; www.facebook.com/iesmarthungary

smart_logok-színes

A projekt a CENTRAL EUROPE PROGRAMON keresztül az ERFA társfinanszírozásával valósul meg.  

kkvhét200

A megnyitó az Európai KKV-hét programjainak része.