Országos Mikrohitel Program

A HITEL CÉLJA: 

BERUHÁZÁSI HITEL ESETÉN: Gépek, berendezések és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg tevékenységtől függően a folyósított hitel 50%-a lehet.

FORGÓESZKÖZ HITEL ESETÉN: a mikrovállalkozások forgóeszköz igényeinek finanszírozása. 

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ MIKROHITEL ESETÉN: a hitel célja, hogy Covid járvány által leginkább sújtott mikrovállalati szektor vállalkozói minden megkötés nélkül arra használhassák fel a hitelösszeget, amire leginkább rászorul vállalkozásuk.

A HITEL ÖSSZEGE: 

Mindhárom hiteltermék esetén maximum 15.000.000,- Ft. Ugyanazon vállalkozásnak korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelme, amennyiben a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek. Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a maximális hitelösszeg háromszorosát. A vállalkozás összes tőketartozása a három hitelfajta kombinációja esetén sem haladhatja meg a 45 millió forintot.

SAJÁT ERŐ MÉRTÉKE:

A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%. 

A HITEL FUTAMIDEJE:

Beruházási hitel és Szabadfelhasználású mikrohitel esetén maximum 15 év, forgóeszköz hitel esetén maximum 3 év. A tőketörlesztés megkezdése előtti türelmi idő beruházási hitel és szabadfelhasználású mikrohitel esetén nem lehet több, mint 36 hónap, forgóeszköz hitel esetén 6 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő. 

A HITEL DÍJAI:

A kamat havonta fizetendő, mértéke évi fix 6.9%. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6,0% és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6,0%.

A HITEL FOLYÓSÍTÁSA:

A hitel 100%-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megvalósításának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el. Szabadfelhasználású mikrohitel esetén nincs elszámolási kötelezettség. 

SZÜKSÉGES BIZTOSÍTÉKOK:

Az MVA az Országos Mikrohitel Program folyamatosságának fenntartása és a Program forrásainak megőrzése érdekében a hitelek nyújtását biztosítékokhoz köti. A biztosítéknak legalább a hitelösszeg 100%-át kell fedeznie.

Az Országos Mikrohitel Programban meghatározott biztosítékok: ingatlan jelzálog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására, tulajdonosi és/vagy ügyvezetői készfizető kezesség. 

Az Országos Mikrohitel Program keretében megkötött kölcsönszerződéseket és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki megállapodásokat közjegyzői okiratba szükséges foglalni.

A HITELIGÉNYLŐK KÖRE:

  • cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás; vállalkozói igazolvánnyal rendelkező, vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személy
  • a 2004. évi XXXIV. trv. 3.§.(3) a) és b) bekezdése szerint mikrovállalkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg),
  • a vállalkozás Magyarországon székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem haladhatja meg a 25%-ot
  • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét,
  • a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik,
  • rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
  • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása,
  • a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás felé nincs lejárt hiteltartozása,
  • a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt,

egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.cikk (2) bekezdésében meghatározott 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó mértékben

Hasznos linkek: 

https://www.segitunkujrainditani.hu

http://www.mindentamikrohitelrol.hu

Letölthető dokumentumok:

Üzleti terv (Országos Mikrohitel Program hitelkérelemhez)

Mikrofinanszírozás

Bejelentkezés tanácsadásra

Kérdése van? Vagy időpontot foglalna? Jelentkezzen díjmentes hiteltanácsadásunkra, a +36309540882 vagy a +36303769384 telefonszámon és munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.


RÓLUNK MONDTÁK

„Mivel KATÁ-s vállalkozó vagyok, a banki hitellehetőségek erősen korlátozottak. Egy online keresés dobta fel a lehetőséget, hogy a BVK-nál ez nem jelent akadályt.”

Tófalvi Renáta
Pacsirta Mozgásfejlesztő Kuckó


„A BVK mikrohitele, a Józsefvárosi Mikrohitel Programjának keretein belül nagyon kedvezőnek tűnt, mivel a kondíciók jobbak, mint amit a bankok kínálnak. A mikrohitelt alacsony, fix kamatra kaptuk meg, a költségek így kiszámíthatóak, be tudtuk őket építeni az üzleti tervbe.”

Torma Ferenc
IDEA Képzési Központ