RESTART BUDAPEST MIKROHITEL

A hitel célja:

A koronavírus járvány okozta gazdasági válság miatt elszenvedett árbevétel kiesés és az ebből adódó likviditás romlás részbeni ellensúlyozása. A hitel nem használható fel hitelkiváltásra.

A hitel összege:

minimum 300 000 Ft és legfeljebb 5 000 000 Ft.

Saját erő mértéke:

A hitelhez nem szükséges önerő biztosítása.

A hitel futamideje:

A hitel futamideje legfeljebb 60 hónap lehet, amelyből a tőketörlesztés megkezdéséig legfeljebb 12 hónap türelmi idő vehető igénybe. A türelmi idő alatt csak a kamatokat kell megfizetni.

A hitel díjai:

A hitel kamata évi 5.9%, melynek megfizetése havonta esedékes.
A BVK a futamidő teljes tartama alatt évi 3.4% mértékű kamatkedvezményt biztosít, amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettségeit pontosan teljesíti, azaz fizetési kötelezettségei teljesítésével nem esik 30 napot meghaladó késedelembe. A kamatkedvezmény figyelembe vételével számított kedvezményes kamat a futamidő teljes tartama alatt évi 2.5%.

A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a BVK az ügyleti kamat + évi 7% mértékű késedelmi kamatot számít fel.

A hitelcéllal történő elszámolás során a hitelkérelem elbírálásával (pl. értékbecslés költsége, bankinformáció költsége), a folyósítással (pl. kölcsönszerződés közokiratba foglalásának költsége), valamint a hitelcél megvalósításával kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségek (pl. ingatlanvásárlás esetén a vagyonszerzési illeték, felújítás esetén a felújítással kapcsolatos engedélyek) is elszámolhatók.

A hitel folyósítása:

A folyósítási feltételek igazolását követően a hitel 100 %-a folyósítható. A BVK jogosult a hitel rendeltetésszerű felhasználását a futamidő során bármikor ellenőrizni.

Szükséges biztosítékok:

A BVK a Budapest Mikrohitel Program folyamatosságának fenntartása és a Program forrásainak megőrzése érdekében a hitelek nyújtását biztosítékokhoz köti. A hitel termékek igénylése minden esetben biztosítékhoz kötött. A Budapest Mikrohitel Programban meghatározott biztosítékok: ingatlan jelzálog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására, tulajdonosi és/vagy ügyvezetői készfizető kezesség, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége, óvadék, ingóság, egyéb. A szükséges biztosítékok összetételét a BVK saját belső szabályzatai alapján állapítja meg.

A hiteligénylők köre:

  • cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy ügyvédi iroda,
  • a 2004. évi XXXIV. trv. 3.§.(3) a) és b) bekezdése szerint mikrovállalkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg),
  • a vállalkozás Budapesten található székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkező vállalkozás, vagy ezen feltételek a Budapest Mikrohitel Programmal finanszírozott beruházás következtében megvalósulnak,
  • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét,
  • a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik,
  • rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
  • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása,
  • a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás felé nincs lejárt hiteltartozása,
  • a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, továbbá a cég nem áll végelszámolási eljárás alatt,
  • egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.cikk (2) bekezdésében meghatározott 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó mértékben,
  • a vállalkozás 2020. december 31-ig könyvelt árbevétele legalább 25%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A Restart Budapest Mikrohitel felvételére vonatkozó kérelmet a BVK legfeljebb 2021. december 31. napjáig fogad be.

Mikrofinanszírozás

Bejelentkezés tanácsadásra

Amennyiben hiteltermékeink iránt érdeklődik, jelentkezzen be tanácsadásra, kérjen visszahívást a lenti űrlap kitöltésével.

Munkatársunk a megadott telefonszámon hamarosan keresni fogja időpont egyeztetés céljából.


RÓLUNK MONDTÁK

„Mivel KATÁ-s vállalkozó vagyok, a banki hitellehetőségek erősen korlátozottak. Egy online keresés dobta fel a lehetőséget, hogy a BVK-nál ez nem jelent akadályt.”

Tófalvi Renáta
Pacsirta Mozgásfejlesztő Kuckó


„A BVK mikrohitele, a Józsefvárosi Mikrohitel Programjának keretein belül nagyon kedvezőnek tűnt, mivel a kondíciók jobbak, mint amit a bankok kínálnak. A mikrohitelt alacsony, fix kamatra kaptuk meg, a költségek így kiszámíthatóak, be tudtuk őket építeni az üzleti tervbe.”

Torma Ferenc
IDEA Képzési Központ

Bejelentkezés tanácsadásra

[Kérjük, feltétlenül azt az e-mail címet adja meg, amelyet a vállalkozás nevében történő kapcsolattartásra a későbbiekben is használni fog. Későbbi – például a hitelkérelem online benyújtásának felületét biztosító – űrlap beküldésekor ugyanis a rendszer ezzel az e-mail címmel fogja azonosítani a vállalkozást, és egyesíteni annak különböző űrlapokon beküldött adatait.]