Smart Budapest Ötletverseny

Várjuk azokat a vállalkozókat és ötletgazdákat, akik okos megoldásaikkal segíthetik Budapestet a 21. század kihívásainak leküzdésében.

Smart Budapest Ötletverseny

„Az okosváros szerintünk nem azt jelenti, hogy mindent telerakunk kütyükkel. Az okosváros figyel a lakóira és igyekszik a mindennapokat megkönnyíteni a lakosság számára.”
Kerpel-Fronius Gábor
/fővédnök, okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes/

„Ezzel a versennyel igyekszünk felkutatni minden olyan innovációt, ami a budapesti lakosság szolgálatába állítható. Célunk, hogy a magyar „smart city” fejlesztések először Budapesten hasznosuljanak.”
Ilyés Márton
/főszervező, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnöke/

Amiért érdemes pályázni:

Kommunikációs támogatás

A legjobb ötletek bemutatkozási lehetőséget kapnak a Főpolgármesteri Hivatalban. Emellett az arra érdemes projekteket marketing kommunikációval segítjük, hogy a lakosság és a befektetők is egyaránt megismerhessék.

Mentor program

Üzleti és vállalkozásfejlesztési mentorációt biztosítunk a Díjazottak számára. Ezzel az ötletszintű fejlesztések és a haladó szintű projektek is megkapják a számukra megfelelő támogatást a Fővárostól és a versenyszférától.

Implementációs program

Nyitottak vagyunk az új technológiákra. Ezért ha a fejlesztési igények ezt megkívánják, az adott vállalkozást/ ötletgazdát eljuttatjuk a fővárosi tulajdonban lévő cégekhez, ahol projektjük a megvalósulás útjára léphet.

Részvételi költségvetés

Ha a projektterv valamely, a lakosság által a részvételi költségvetésben megfogalmazott igényre, megoldandó problémára nyújt okos megoldást, akkor a cégnek lehetőséget biztosítunk, hogy elinduljon a kivitelezési tenderen.

Budapesti Tesztkörnyezet

A BVK Smart Budapest ötletversenyének legfontosabb célja, hogy hazánkban hasznosuljanak a világon először a magyar fejlesztések. Ennek elősegítésére Budapest Tesztkörnyezetet biztosít a fejlesztések kipróbálására és optimalizálására.

Önkormányzati ingatlanhasznosítás

Használaton kívüli önkormányzati ingatlanok hasznosítása. Amennyiben az Ön projektjének szüksége lenne egy budapesti ingatlanra, termékek gyártásához, vagy egyéb telephelynek, akkor számíthat a Főváros segítségére.

Pályázati kategóriák

Mobilitás

Az élhető város kialakításában a közlekedés kulcsszerepet tölt be, hiszen a környezetbarát megoldások előtérbe helyezésével igazán sokat tehetünk a környezet javításért helyi szinten is. A cél olyan közlekedési kultúra kialakítása, ahol a különböző közlekedési módok egymást kiegészítve működnek, attól függően, hogy adott helyzetben melyik a legkedvezőbb opció. Ennek megfelelően az alábbi témakörökben várjuk a mobilitás kategória céljainak megvalósítását támogató projekteket, megoldásokat.

Témakörök:

 • Gyalogosbarát megoldások
 • Kerékpárhasználat ösztönzése
 • Autóforgalom csökkentése
 • Közösségi közlekedés optimalizálása
 • Elektromobilitási megoldások
 • Okos parkolás

Szakmai partner

Környezetbarát energetika

A rendelkezésre álló erőforrásokkal való tudatos gazdálkodás egyik alapja az okos városok működésének. A környezetbarát energiahasználat elvét globális és helyi szinten egyaránt, a lakosság, az üzleti és a közszféra területein egyformán érvényesíteni kell. Az elsődleges cél a felhasználás hatékonyságának, illetve a megújuló erőforrások arányának növelése, valamint az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése. Ennek megfelelően az alábbi témakörökben várjuk a környezetbarát energetika kategória céljainak megvalósítását támogató projekteket, megoldásokat.

Témakörök:

 • Energiatárolás
 • Zöld építészet
 • Megújuló energia
 • Energiahatékonyság növelése
 • Károsanyag kibocsátás csökkentése
 • Tudatos hulladékgazdálkodás

Szakmai partner

   

Városi környezet

Az okos várostervezés egyik alapvető feladata a rendelkezésre álló lehetőségek hatékony kihasználása. Kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen mértékben képes egy alapvetően lassan változó városi szövet a folyamatosan és gyorsuló ütemben változó technológiai fejlődést lekövetni. A természeti környezet sokszor csak kreatív területhasználattal gyarapítható, ugyanakkor az épített környezet sok olyan kreatív lehetőséget biztosít, amellyel növelhető a közterek élhetősége. Ennek szellemében várjuk az alábbi témakörökben a fenti célok megvalósítását támogató projekteket, megoldásokat.

Témakörök:

 • Élhető közterek
 • Zöldterületek növelése alternatív megoldásokkal
 • Fenntartható csapadékkezelés
 • Városi hősziget-hatás enyhítése
 • Zöldterületek fenntartásának optimalizálása (öntözés)

Szakmai partner

Társadalmi partnerség

Egy sikeres, élhetőbb város megteremtésének alapja a társadalmi együttműködés, mind a lakosság különböző csoportjai, mind a városirányítás és a városlakók között. A főváros partnerként tekint az okos városhasználókra, számít a szükséges ismeretekkel rendelkező, tájékozott, aktív egyének, társadalmi csoportok részvételére. Ahhoz, hogy egyre többen válhassanak okos városhasználóvá, elengedhetetlen, hogy a lakosok számára elérhetővé váljanak azok a tanulási formák, amelyek a digitális technológiák elterjedése miatt megjelenő új megoldások alkalmazását lehetővé teszik. Ennek szellemében várjuk a célok megvalósítását támogató projekteket, megoldásokat:

Témakörök:

 • Okos megoldások a lakosság és a városvezetés közötti szinergia fejlesztésére
 • Digitális kompetenciafejlesztés
 • A városlakók tudatosságának növelése

Szakmai partner

A fővárosi önkormányzat Nyitott Budapest Osztálya

Fenntartható gazdaság

A véges erőforrásainkkal való felelős gazdálkodás megkívánja, hogy a városok is fenntartható gazdasági működést kövessenek. A környezetszennyezés visszaszorítása, a szállítási és utazási távolságok csökkentése hozzájárul az ökológiai lábnyom mérsékléséhez. Kiemelten fontos, hogy Budapest erős és egységes gazdasági térré alakuljon, amely az erőforrások tudatos felhasználásával, és alakításával, fenntartható módon képes működni. Ennek szellemében várjuk az alábbi témakörökben a fenti célok megvalósítását támogató projekteket, megoldásokat.

Témakörök:

 • Fenntartható élelmiszerellátás
 • Közösségi gazdálkodás
 • Helyi vállalkozások támogatása
 • Digitalizáció ösztönzése
 • Fővárosi cégek/intézmények működésének optimalizálása

Szakmai partner

Turizmus és vendéglátás

A vírushelyzet okozta válság országos tekintetben Budapest turisztikai szektorát és vendéglátóiparát érintette a legnagyobb mértékben. Bár a rövid távú cél, hogy az ágazat szereplői átvészeljék a válság időszakát, az innovatív megoldások keresése és ezen alkalmazások elterjesztése a gyorsabb kilábalást és a további növekedési kilátásaikat is segítheti. Fontos a város felkészítése a visszatérő külföldi turisták várható rohamára, és a későbbi hasonló válsághelyzet kompetens kezelésére is fel kell készíteni a budapesti turizmus iparági szereplőit. Ennek szellemében várjuk az alábbi témakörökben a fenti célok megvalósítását támogató projekteket, megoldásokat.

Témakörök:

 • Válaszok a COVID okozta gazdasági kihívásokra
 • Fenntartható, zöld megoldások
 • Okos megoldások Budapest belföldi turistaforgalmának növelésére

Szakmai partner

Különdíjak:

Minden érvényes, 2. bírálati körbe jutott pályázatot benyújtó számára biztosítjuk:

Smart Budapest Közösség

A jelentkezők részesei lehetnek egy támogató közösségnek, amely folyamatosan információval, megvalósítási ötletekkel látja majd el a budapesti városvezetést.

A tagoknak szervezett eseményeken (workshopok és évente 2 nagy rendezvény) a tudástranszfer mellett kulcsszerepet kapnak majd azokkal az okosfejlesztésekkel kapcsolatos problémák, amelyekre a főváros várja a megoldásokat.

Adatmegosztási program

Felgyorsult világunkban az adat egyre nagyobb értéket képvisel, nem véletlen, hogy a fővárosi cégek folyamatosan gyűjtik ezeket saját működési területeiken. Ezen adatok sok Smart City-megoldásokat fejlesztő cég számára biztosíthatnának fejlesztési előnyt a külföldi konkurensekkel szemben.

Segítség a forrásszerzésben

A BVK Mikrohitel Igazgatósága segíti az arra érdemes projektek forráshoz jutását meglévő hiteltermékeivel. Emellett az igényeket felmérve akár külön Smart-hitelkonstrukciókkal is segítheti a fővárosi okosprojektek finanszírozását.

Városdiplomáciai kapcsolatrendszer kiaknázása

Budapest városdiplomáciai kapcsolatrendszerén keresztül támogathatja a kiválasztott ötletek/vállalkozások külpiacra lépését, hiszen léteznek olyan fejlesztési elképzelések is Magyarországon, amelyek hazánkban sajnos – jelenleg – nem tesztelhetőek. A fővárosnak kifejezett érdeke, hogy támogassa a fejlesztések gazdáinak külpiacokon történő terjeszkedését.

A SMART BUDAPEST ÖTLEPÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI IDŐSZAKA LEZÁRULT

Pályázati kiírás

(letölthető pdf)

Pályázat bemutatása űrlap

(letölt. dokumentum)

Projekt megvalósíthatósági terv (letölt. dokum.)
Projektre vonatkozó képek, referenciák

(letölt. dokumentum)

A SMART BUDAPEST ÖTLEPÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI IDŐSZAKA LEZÁRULT

Együttműködő partnereink

Támogatóink