A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) a kreatív ipar, a zöld gazdaság és az infokommunikációs ágazat területén már vállalkozó vagy vállalkozni vágyó fiataloknak hirdet üzleti versenyt az i.e. SMART európai uniós projektje keretében.
A SMART Versenyre olyan 35 év alatti fiatalok jelentkezhetnek, akik a fent említett három ágazat területén üzleti ötlettel vagy működő vállalkozással rendelkeznek.

Az első szakaszban a Közalapítványhoz beérkezett pályázatok közül egy szakértői zsűri választja ki a legígéretesebb tízet. A tíz üzleti tervnek a projekt keretében történő továbbfejlesztése után a második körben a legjobb öt kerül kiválasztásra. Ezek tulajdonosai – csapatmunka esetén képviselői részt vesznek a nemzetközi SMART Campuson. A Campuson a fiatalok a legkiválóbb nemzetközi trénerekkel és szakértőkkel dolgozhatnak együtt, akik érdemben tudják őket támogatni egy megvalósítható üzleti terv kidolgozásában. A megvalósíthatóságot szolgálja továbbá a feltörekvő fiatalok ötletei iránt érdeklődő potenciális befektetők részvétele is.

Az i.e. SMART projekt a hagyományos vállalkozói ismeretek közvetítésén túl egy olyan új típusú üzleti gondolkodás meghonosítását is céljául tűzte ki, amely emberközpontú és a hosszú távú fenntarthatóságra, kreativitásra, rugalmasságra, innovatív ötletekre épül. A kreativitás és az innováció számára kedvező környezet kialakítása hazánk és az Európai Unió versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen. Ezért tűzte zászlajára a 6 ország részvételével zajló i.e. SMART európai uniós projekt elsősorban, de nem kizárólag a kreatív iparágak, a zöld gazdaság és az infokommunikációs ágazat térnyerésének ösztönzését, a gyorsan változó piaci igényekre való azonnali reagálást, az ehhez szükséges vállalkozói attitűdök elsajátítását, az így létrejövő üzleti ötletre épülő vállalkozások működési környezetének fejlesztését, ezáltal az e téren működő kis-és középvállalkozások piaci helyzetének előmozdítását.
Jelentkezni a SMART Versenyre a www.iesmarthungary.net oldalon lehet 2014. február 5.-ig, a Jelentkezem menüpontban található jelentkezési lap kitöltésével.

A Közalapítvány várja azon pályázatokat is, amelyek a fent nevezett három ágazaton kívül esnek, így a Campuson részt venni ugyan nem tudnak, de a hazai képzés, a mentorálás, a tanácsadás és az egyéb SMART események számukra is elérhetőek.