START-UP BUDAPEST MIKROHITEL BERUHÁZÁSRA
ÉS TARTÓS FORGÓESZKÖZ BESZERZÉSRE

A hitel célja:

A vállalkozás befektetett eszközeinek bővítése, ingatlan vásárlása, építése, bővítése, felújítása, valamint termelő gépek, berendezések vásárlása, a beruházásához kapcsolódó, vagy önálló forgóeszköz finanszírozás.
A hitel céljaként megjelölhető a termék bevezetéséhez kapcsolódó marketing költség, illetve anyagvásárlás legfeljebb a kölcsön összegének 20%-a erejéig.
Forgóeszköz finanszírozás esetén a hitelből a továbbképzések, átképzések költsége, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek (pl. útiköltség, szállás) is finanszírozhatók. A kölcsön vállalkozás elindításával összefüggésben felmerülő költségek finanszírozására is fordítható, amennyiben a hiteligénylő és a hitelcél megfelel a Start Budapest Mikrohitel feltételrendszerének.

A hitel összege:

minimum 300 000 Ft és legfeljebb 5 000 000 Ft.

Saját erő mértéke:

A hitelhez nem szükséges önerő biztosítása, viszont a visszaigényelhető ÁFA finanszírozása nem lehetséges.

A hitel futamideje:

A hitel futamidejének megállapításánál figyelembe kell venni a beruházás megtérülési idejét, és lehetőség szerint ahhoz kell igazítani.
Amennyiben a vállalkozás bérelt telephelyen végzi tevékenységét, úgy a futamidőt a határozott idejű bérleti szerződés lejáratához kell igazítani. Határozatlan idejű bérleti szerződés esetén a BVK vizsgálja a bérleti szerződés tartósságának lehetőségét.

A hitel futamideje beruházási hitel esetén legfeljebb 120 hónap lehet, tartós forgóeszközhitel esetén legfeljebb 36 hónap lehet. A Start-up Budapest Mikrohitelhez türelmi idő nem vehető igénybe.

A hitel díjai:

A hitel kamata évi 5.9%, melynek megfizetése havonta esedékes.

Beruházási hitel esetén a BVK a futamidő első öt évében 2% mértékű, a második öt évében pedig 1% mértékű kamatkedvezményt biztosít, amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettségeit pontosan teljesíti, azaz fizetési kötelezettségei teljesítésével nem esik 30 napot meghaladó késedelembe. A kamatkedvezmény figyelembe vételével számított kedvezményes kamat a futamidő első öt évében évi 3.9%, a futamidő második öt évében évi 4.9%.

Tartós forgóeszközhitel esetén a BVK a futamidő első két évében 2% mértékű, a harmadik évében pedig 1% mértékű kamatkedvezményt biztosít, amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettségeit pontosan teljesíti, azaz fizetési kötelezettségei teljesítésével nem esik 30 napot meghaladó késedelembe. A kamatkedvezmény figyelembe vételével számított kedvezményes kamat a futamidő első két évében minimum évi 3.9%, a futamidő harmadik évében minimum évi 4.9%.

A BVK időszakosan meghirdetett akciótervek keretében további kamatkedvezmény prémiumokat biztosíthat az ügyfél részére mindaddig, amíg az ügyfél fizetési kötelezettségeinek teljesítésével nem esik 30 (Harminc) napot meghaladó késedelembe.

A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a BVK az ügyleti kamat + évi 7% mértékű késedelmi kamatot számít fel.

A hitelcéllal történő elszámolás során a hitelkérelem elbírálásával (pl. értékbecslés költsége, bankinformáció költsége), a folyósítással (pl. kölcsönszerződés közokiratba foglalásának költsége), valamint a hitelcél megvalósításával kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségek (pl. ingatlanvásárlás esetén a vagyonszerzési illeték, felújítás esetén a felújítással kapcsolatos engedélyek) is elszámolhatók.

A hitel folyósítása:

A folyósítási feltételek teljesülésének igazolását követően a rendelkezésre tartási időn belül a beruházási cél megvalósítására kölcsönök folyósíthatók, legfeljebb négy részletben. A folyósított kölcsönök hitelcélnak megfelelő felhasználását a folyósítást követő 120 napon belül számlákkal igazolni kell.
Amennyiben a hitelcél ingatlan vásárlása, úgy a folyósítás elsősorban az Eladó bankszámlájára történik.
Építési hitelcél esetén a BVK kikötheti az építés ütemében történő folyósítást.

Szükséges biztosítékok:

A hitelhez nem szükséges ingatlan biztosíték, azonban a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása, és tulajdonosi készfizető kezesség a hitel nyújtásának előfeltétele.

A hiteligénylők köre:

 • cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy ügyvédi iroda,
 • a 2004. évi XXXIV. trv. 3.§.(3) a) és b) bekezdése szerint mikrovállalkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg),
 • a vállalkozás Budapesten található székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkező vállalkozás, vagy ezen feltételek a Budapest Mikrohitel Programmal finanszírozott beruházás következtében megvalósulnak,
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét,
 • a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik,
 • rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása,
 • a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás felé nincs lejárt hiteltartozása,
 • a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, továbbá a cég nem áll végelszámolási eljárás alatt,
 • egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.cikk (2) bekezdésében meghatározott 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó mértékben,
 • a vállalkozás a hitelt üzleti innováció megvalósítására fordítja.

Mikrofinanszírozás

Bejelentkezés tanácsadásra

Amennyiben hiteltermékeink iránt érdeklődik, jelentkezzen be tanácsadásra, kérjen visszahívást a lenti űrlap kitöltésével.

Munkatársunk a megadott telefonszámon hamarosan keresni fogja időpont egyeztetés céljából.


RÓLUNK MONDTÁK

„Mivel KATÁ-s vállalkozó vagyok, a banki hitellehetőségek erősen korlátozottak. Egy online keresés dobta fel a lehetőséget, hogy a BVK-nál ez nem jelent akadályt.”

Tófalvi Renáta
Pacsirta Mozgásfejlesztő Kuckó


„A BVK mikrohitele, a Józsefvárosi Mikrohitel Programjának keretein belül nagyon kedvezőnek tűnt, mivel a kondíciók jobbak, mint amit a bankok kínálnak. A mikrohitelt alacsony, fix kamatra kaptuk meg, a költségek így kiszámíthatóak, be tudtuk őket építeni az üzleti tervbe.”

Torma Ferenc
IDEA Képzési Központ

Bejelentkezés tanácsadásra

[Kérjük, feltétlenül azt az e-mail címet adja meg, amelyet a vállalkozás nevében történő kapcsolattartásra a későbbiekben is használni fog. Későbbi – például a hitelkérelem online benyújtásának felületét biztosító – űrlap beküldésekor ugyanis a rendszer ezzel az e-mail címmel fogja azonosítani a vállalkozást, és egyesíteni annak különböző űrlapokon beküldött adatait.]