Vállalkozás indítás – Az üzleti terv részei

 

Üzleti tervet készíteni minden vállalkozó számára létfontosságú, akár új vállalkozás elindítását tervezi, akár meglévő vállalkozását szeretné bővíteni.

ID-100240122

Az üzleti tervnek hármas célja van:

 • tervezés: a jövőre vonatkozó tervek kidolgozása,
 • értékelés: az üzleti tervben megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése
 • pénzszerzés: a hitelezők, befektetők számára készített terv

A kis- és középvállalkozások üzleti terveit általában 1 évre előre szokás részletesen elkészíteni. Nagy vonalakban érdemes szólni az 2.-4. évről is, ám már elég évekre bontva és kevésbé részletesen kidolgozni a tervet.

A jó üzleti terv felépítése

 • Tartalom
 • Összefoglalás
  1. Piacelemzés
  2. Az üzleti elképzelés leírása
  3. Üzleti célok
  4. Marketing terv
  5. Szervezeti terv
  6. Működési terv
  7. Személyzeti terv
  8. Kockázatelemzés
  9. Pénzügyi terv
 • Mellékletek

Összefoglalás

Mint a neve is mutatja, az a célja, hogy tömören és lényegre törően összefoglalja az egész terv lényegét. A befektetők, a hitelezők és a külső értékelők először – sőt, gyakran kizárólag – ezt olvassák el, ezért önmagában is érthetőnek kell lennie. Formájára nézve nincsenek megkötések, minden esetben válaszolnia kell azonban azokra az alapvető kérdésekre, hogy ki hol mit mivel és mennyiért csinál majd.

Piacelemzés

Az üzleti terv készítését legcélszerűbb a piacelemzés elvégzésével kezdeni. Ilyenkor először a vállalkozás által termelt termék vagy végzett szolgáltatás piacának egészét vizsgáljuk, egyre szűkítve a kört a konkrét üzletág, majd a térség szerint. A piacról és a versenytársakról szerzett információk alapján tudjuk csak eldönteni, hogy érdemes-e belépni az adott piacra. Ehhez ismernünk kell, hogy jelenleg mekkora a piac mérete, hogy növekszik-e még a piac és hogy mekkora részesedése lehet a vállalkozásunknak az adott piacon.

Az üzleti elképzelés leírása

Az üzleti tervnek ettől a részétől kezdve már csak és kifejezetten a saját, konkrét vállalkozásunkkal foglalkozunk. Írjuk le részletesen és pontosan, hogy milyen termékeket és szolgáltatásokat, kinek, hol és milyen körülmények között kínálunk majd.

 • termékek, szolgáltatások: térjünk ki külön minden egyes termékre és szolgáltatásra vagy termék- és szolgáltatáscsoportra;
 • célcsoport: határozzuk meg pontosan kiknek szeretnénk értékesíteni a termékeinket, szolgáltatásainkat;
 • piaci rés: nézzünk utána, mi olyat tudna nyújtani a vállalkozásunk, amit a versenytársak nem;
 • a vállalkozás telephelye, a telephely környezete (pl. közlekedés, hasonló üzletek, létesítmények a közelben stb.)
 • szükséges alkalmazottak és berendezések: azok a munkakörök és berendezési tárgyak, amelyek a vállalkozás elindításához és kezdeti üzemeltetéséhez szükségesek;

Üzleti célok

 • egy éves működés eredményeként elérendő célok: határozzuk meg számadatokkal és szövegesen is, emellett ügyeljünk arra, hogy az egyes célkitűzések, elképzelések ne kerüljenek ellentmondásba egymással.
 • hosszú távú, 1-4 éves időtartamra szóló célok: ekkorra már az induló vállalkozások többsége is nyereséget termel, így itt szerepelhetnek nagyobb léptékű tervek is.

Marketingterv

Mivel gyakran a marketingstratégián múlik a vállalkozás sikeressége, ez a fejezet az üzleti terv egyik nagyon fontos része, ami alapos és körültekintő kidolgozást igényel. Részei:

 • piackutatás, melyhez felhasználhatjuk a korábban elkészített piacelemzéseket, és tovább is finomíthatjuk adatainkat, megállapításainkat;
 • marketingstratégia, mely a korábban már meghatározott célcsoportra és piaci résre épül.
 • értékesítés, ahol részletezzük az értékesítés jellegét, helyét, a szolgáltatás és kiszolgálás módját;
 • árképzés, a korábban meghatározott termék és a potenciális vevőkör alapján
 • reklámstratégia, a használni kívánt kommunikációs és hirdetési eszközök.

ID-100350884Szervezeti terv

Kisvállalkozások esetében a szervezet felépítése legtöbbször nem túl bonyolult, mégis érdemes szervezeti tervet készíteni, mert a későbbiekben számos fontos döntés és kérdéses helyzet megoldását nyújthatja. A szervezeti tervben alapvetően a vállalkozásban dolgozók alá-fölérendeltségi viszonyait írja le.

Működési terv

Jól kidolgozott és pontos működési tervre a kezdő vállalkozóknak van a legnagyobb szüksége, hogy a gyakorlatlanságból eredő hibákat meg tudják előzni. Vegyünk sorra minden olyan teendőt, ami a napi, heti, havi üzletmenet zökkenőmentes működéséhez szükséges, majd rendeljünk mindegyikhez időpontot, illetve rendszerességet és egy felelőst.

Személyzeti terv

Az üzleti tervben meghatározott célcsoporttól és a megtervezett stratégiától függően tervezzük meg, hogy milyen alkalmazottakra lesz szükségünk, hiszen üzletünk hangulata leginkább az ő hozzáállásuktól, személyiségüktől függ majd.

 • a vezetés: minden vezető pozíciójú munkatárs esetében tüntessük fel a beosztását, feladatkörét, végzettségét, szakmai tapasztalatát és korábbi vezetői gyakorlatát;
 • az alkalmazottak: tüntessük fel a beosztását, feladatkörét, releváns munkatapasztalatait.
 • motiválás: anyagi és nem anyagi motivációs eszközök.

Kockázatelemzés

A kockázatelemzés során vizsgáljuk:

 • a versenytársak várható reakcióját;
 • a külső tényezőket, minden olyan eseményt, amelynek lehetséges bekövetkezésére mi semmilyen hatással nem vagyunk;
 • belső tényezőket, melyek azok a hibalehetőségek, amik a vállalkozásunkat érintő, általunk vagy az alkalmazottaink által befolyásolható eseményekből, döntésekből erednek.

Pénzügyi terv

A szükséges tőke nagysága: az üzleti terv egy korábbi részében felsorolt berendezések ára és az első 3 hónap működési költségei (például az üzlethelyiség bérleti díja, rezsije, az alkalmazottak bére, induló készletek ára stb.).

Nyitómérleg: az induláshoz szükséges befektetett és forgóeszközöket a nyitómérlegben soroljuk fel, illetve összegezzük.

Pénzforgalmi kimutatás: ún. pénzáramlási, azaz cash flow terv, mely tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat, havi bontásban.

A várható nyereség és a fedezeti pont. Fedezeti pontnak azt nevezzük, amikor az összes bevétel megegyezik az összes kiadással. Célunk, hogy a bevétel nagyobb legyen, mint a kiadások, költségek összege, mivel így képződik nyereség.

Ha már működik a vállalkozás, akkor évente ajánlatos a következő időszakra vonatkozó mérleg- és eredménykimutatás-tervet is elkészíteni.

Mellékletek

Mellékletként kell csatolni az üzleti tervhez minden olyan anyagot, dokumentumot, aminek tartalmára a tervezés során támaszkodtunk, illetve amely alátámasztja az elképzeléseinket.