VISSZATÖLTŐDŐ HITELKERET

A hitel célja:

1.) Árbevétel előfinanszírozás

Árbevétel előfinanszírozás azon mikrovállalkozások számára, akik leszerződött munkáik teljesítéséhez addicionális forgóeszközök bevonását igénylik. A 3 évre megállapított, maximum 7.5 mFt összegű hitelkeret terhére a BVK különböző alkereteket állapít meg, melyek már egy-egy konkrét szerződés szerinti árbevétel előfinanszírozását célozzák. Az alkeretek megállapításának bírálati szempontjai a mikrovállalkozás és partnere által aláírt szerződés vizsgálata és a partner minősítése. A hitelkeret terhére lehívott egyes kölcsönök futamideje igazodik az előfinanszírozott árbevétel realizálódásához. Az ügyfélminősítésre és a felajánlott biztosítékok felülvizsgálatára évente kerül sor, ennek eredménye a megállapított keretösszeget módosíthatja.

2.) Készletfinanszírozás

Készletfinanszírozás azon mikrovállalkozások számára, akik készletforgási sebességük javítására addicionális forgóeszközök bevonását igénylik. A hitelkeret terhére lehívott kölcsönösszegek maximális futamideje 120 nap lehet.

3.) Átmenetileg fellépő likviditási hiányok finanszírozása

Az ügyfél operatív működésével összefüggésben, átmenetileg fellépő likviditási hiányok finanszírozása maximum 5 mFt erejéig. A hitelkeret terhére lehívott kölcsönösszegek maximális futamideje 90 nap lehet.

A hitel összege:

minimum 1 000 000 Ft és legfeljebb 7 500 000 Ft, likviditási hiány finanszírozása esetén maximum 5 000 000 Ft.

Saját erő mértéke:

A hitelhez nem szükséges önerő biztosítása.

A hitel futamideje:

A BVK a hitelkeretet az ügyfél minősítése és a felajánlott biztosítékok vizsgálata alapján három évre állapítja meg.

A hitel díjai:

A hitel kamata a hitelkeret kihasznált részére 5.9%, melynek megfizetése havonta esedékes. A BVK a hitelkeret rendelkezésre tartásának első évében 2% mértékű, a második évben pedig 1% mértékű kamatkedvezményt biztosít, amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettségeit a BVK felé pontosan teljesíti, azaz fizetési kötelezettségei teljesítésével nem esik 30 napot meghaladó késedelembe. A kamatkedvezmény figyelembe vételével számított kedvezményes kamat a futamidő első évében minimum évi 3.9%, a futamidő második évében minimum évi 4.9%.

A BVK időszakosan meghirdetett akciótervek keretében további kamatkedvezmény prémiumokat biztosíthat az ügyfél részére mindaddig, amíg az ügyfél fizetési kötelezettségeinek teljesítésével nem esik 30 (Harminc) napot meghaladó késedelembe.

A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a BVK az ügyleti kamat + évi 7% mértékű késedelmi kamatot számít fel.

A hitelcéllal történő elszámolás során a hitelkérelem elbírálásával (pl. értékbecslés költsége, bankinformáció költsége), a folyósítással (pl. kölcsönszerződés közokiratba foglalásának költsége), valamint a hitelcél megvalósításával kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségek (pl. ingatlanvásárlás esetén a vagyonszerzési illeték, felújítás esetén a felújítással kapcsolatos engedélyek) is elszámolhatók.

A hitel folyósítása:

A jóváhagyott és leszerződött keret terhére kölcsönök folyósíthatók. Csak olyan hitelcélra adható be lehívási kérelem, amely a hitelkeret szerződésben szerepel.

Szükséges biztosítékok:

A BVK a Budapest Mikrohitel Program folyamatosságának fenntartása és a Program forrásainak megőrzése érdekében a hitelek nyújtását biztosítékokhoz köti. A hitel termékek igénylése minden esetben biztosítékhoz kötött. A Budapest Mikrohitel Programban meghatározott biztosítékok: ingatlan jelzálog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására, tulajdonosi és/vagy ügyvezetői készfizető kezesség, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége, óvadék, ingóság, egyéb. A szükséges biztosítékok összetételét a BVK saját belső szabályzatai alapján állapítja meg.

A hiteligénylők köre:

  • cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy ügyvédi iroda,
  • a 2004. évi XXXIV. trv. 3.§.(3) a) és b) bekezdése szerint mikrovállalkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg),
  • a vállalkozás Budapesten található székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkező vállalkozás, vagy ezen feltételek a Budapest Mikrohitel Programmal finanszírozott beruházás következtében megvalósulnak,
  • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét,
  • a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik,
  • rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
  • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása,
  • a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás felé nincs lejárt hiteltartozása,
  • a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, továbbá a cég nem áll végelszámolási eljárás alatt,
  • egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.cikk (2) bekezdésében meghatározott 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó mértékben.

Mikrofinanszírozás

Bejelentkezés tanácsadásra

Amennyiben hiteltermékeink iránt érdeklődik, jelentkezzen be tanácsadásra, kérjen visszahívást a lenti űrlap kitöltésével.

Munkatársunk a megadott telefonszámon hamarosan keresni fogja időpont egyeztetés céljából.


RÓLUNK MONDTÁK

„Mivel KATÁ-s vállalkozó vagyok, a banki hitellehetőségek erősen korlátozottak. Egy online keresés dobta fel a lehetőséget, hogy a BVK-nál ez nem jelent akadályt.”

Tófalvi Renáta
Pacsirta Mozgásfejlesztő Kuckó


„A BVK mikrohitele, a Józsefvárosi Mikrohitel Programjának keretein belül nagyon kedvezőnek tűnt, mivel a kondíciók jobbak, mint amit a bankok kínálnak. A mikrohitelt alacsony, fix kamatra kaptuk meg, a költségek így kiszámíthatóak, be tudtuk őket építeni az üzleti tervbe.”

Torma Ferenc
IDEA Képzési Központ

Bejelentkezés tanácsadásra

[Kérjük, feltétlenül azt az e-mail címet adja meg, amelyet a vállalkozás nevében történő kapcsolattartásra a későbbiekben is használni fog. Későbbi – például a hitelkérelem online benyújtásának felületét biztosító – űrlap beküldésekor ugyanis a rendszer ezzel az e-mail címmel fogja azonosítani a vállalkozást, és egyesíteni annak különböző űrlapokon beküldött adatait.]