Budapesti Közös Interregionális Szeminárium (JIS) – 2013. április 16-17.

 

A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal támogatásával a Városháza Dísztermében kerül megrendezésre a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezésében 2013. április 16‑17‑én a Budapesti Közös Interregionális Szeminárium (JIS) elnevezésű rendezvény, az INNOCRAFTS nemzetközi projekt keretében. A magyarországi program szakmai tartalma a „KKV-k innovációhoz és pénzügyi támogatásokhoz való hozzáférése a kézműves ágazatban” téma köré szerveződik.

A Közalapítvány részt vesz az INTERREG IV/C program keretében benyújtott INNOCRAFTS program megvalósításában. A projekt célja: művészeti vállalkozások (kézművesek és iparosok) fejlesztése. A projekt keretében a művészeti vállalkozások láthatóságát biztosító javaslat-csomag kerül kidolgozásra, amely nemzetközi tapasztalatcsere és a beazonosított helyes gyakorlatok feldolgozása, kommunikációja révén áll össze. A 15 európai partner együttműködésében megvalósuló INNOCRAFTS projekt célja regionális és helyi politikai befolyás gyakorlása annak érdekében, hogy a művészeti vállalkozások fejlesztése egységes, európai jó gyakorlatoknak megfelelően megvalósítható legyen. A projektben végzett tevékenység hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben az ágazatban érintett vállalkozások speciális, szakmailag alátámasztott irányok mentén részesüljenek szakpolitikai, valamint fejlődésüket segítő eszközök által nyújtott támogatásokban.
Az európai kkv-k növekedése nem elégséges, innovációs készségük alacsony, ezért kulcsfontosságú feladat egy olyan vállalkozói környezet megteremtése, amely elősegíti az innovációt különös tekintettel a kkv szektorban. A program egy versenyképesebb és innovatívabb, egységes Európáért, a határokon átnyúló együtt-gondolkodás és együttműködés lehetőségeire koncentrál.
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány vállalkozásfejlesztési tevékenységének célja, hogy az ország gazdaságának motorját jelentő budapesti vállalkozások fokozni tudják teljesítményüket, és megőrizhessék munkahelyteremtő képességüket, valamint hozzájussanak tevékenységük megújításához szükséges erőforrásokhoz. Budapest gazdaságában a vállalkozói szektor meghatározó szerepet tölt be, a munkahelyek többségét a mikro-, kis- és közepes vállalkozásaink tartják fenn. Adóbefizetéseiken keresztül jelentős mértékben járulnak hozzá az ország és Budapest működtetéséhez. A Fővárosi Közgyűlés által létrehozott Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által kidolgozott fővárosi vállalkozásfejlesztési program fontos célja, hogy olyan szolgáltatásokkal álljon a vállalkozók rendelkezésére, amelyek igénybevétele segíthet a mindennapi boldogulásban és a tisztes vállalkozói profit megszerzésében.
A szeminárium keretén belül tett tanulmányút során a nemzetközi résztvevői csoport Sprok Antal faművész budapesti műhelyét látogatta meg.

000

Innocrafts_