Rólunk

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre még 1993-ban.

Küldetésünknek tekintjük hozzájárulni a budapesti, életképes, régebb óta működő vagy nemrég indult vállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, így Budapest gazdaságának élénkítéséhez.

Működésünk alapelvei összhangban állnak Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájával (2015-2021), valamint az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomagban (Small Business Act) és a Vállalkozás 2020 cselekvési tervben megfogalmazott intézkedésekkel.

A Közalapítvány tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Kiemelt célcsoportjai a női és a fiatal vállalkozók.

Non-profit mikrofinanszírozási szolgáltatásaink révén javítjuk a mikrovállalkozások – különösen a méretük, az igényelt hitelösszeg nagysága vagy egyéb ok miatt a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységén és gyakorlatán kívül eső mikrovállalkozások – finanszírozáshoz való hozzáférését. Az országos, budapesti és kerületi mikrohitelprogramok keretében a mikrohitelek nyújtásán túl üzleti terv-fejlesztési, hitelképesség javítási tanácsadási-mentorálási szolgáltatással is segítjük a fővárosi mikrovállalkozókat.

Innovatív vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokat mind a mikro-, kis- és középvállalkozók számára, mind a vállalkozásfejlesztésben érdekelt intézmények, szervezetek számra nyújtunk.

A BVK 2017. márciusában az üzleti innováció, illetve a startupok területén végzett tevékenységéért, programjaiért elnyerte az EU Business Innovation Centre címet, az Unió e területen elérhető legmagasabb szintű minősítését. Az országban így jelenleg a BVK az egyetlen Európai Uniós minősített üzleti innovációs centrum. A díjnak köszönhetően a Közalapítvány előtt új területek és együttműködési lehetőségek nyílnak meg az EU innovációs szereplőivel.

Induló és működő vállalkozásoknak szóló BVK Smart programunk keretében – mely a Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért 2016 nemzeti fordulójának nyertese – vállalkozói kompetencia központokat működtetünk, melyek térítésmentesen állnak a vállalkozók rendelkezésére. Rendezvényeket (konferenciákat, műhelymunkákat, előadásokat, kapcsolatépítő eseményeket stb.) szervezünk, jó gyakorlatokat, vállalkozói sikertörténeteket mutatunk be, közösséget építünk, vállalkozásfejlesztési egyéni és kiscsoportos tanácsadásokat, mentorálást tartunk. Rendszeresen szervezünk startup és egyéb vállalkozói versenyeket, nemzetközi megjelenési lehetőségekkel a díjazottak számára.

A Startup Budapest programunk keretében bemutatjuk a budapesti startup ökoszisztémát helyi, országos és nemzetközi szinten. Fogadjuk az érdeklődő delegációkat, startup-menedzsereket, befektetőket, számukra szakmai programokat szervezünk. Megjelenési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítunk kiemelkedő budapesti startupoknak a testvérvárosok világszínvonalú rendezvényein, fesztiváljain, konferenciáin. Együttműködünk a testvérvárosokban működő magyarországi nagykövetségekkel, főkonzulátusokkal, konzulátusokkal és kapcsolatot tartunk a testvérvárosok önkormányzati vagy önkormányzatokhoz kötődő szereplőivel, erősítve ezzel Budapest testvérvárosi gazdasági kapcsolatait.

Gazdaságfejlesztési tevékenységünk keretében részt veszünk a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési tevékenységében, szakpolitikai ajánlások kidolgozásában, a vállalkozói környezet fejlesztésében. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórum rendezvényeinken a Főváros gazdaságfejlesztését érintő témákat dolgozunk fel és jó gyakorlatokat mutatunk be vállalkozók és vállalkozásfejlesztők számára. Országos és nemzetközi ágazati és szakértői kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, az együttműködések legfőbb célcsoportjai a vállalkozásokat támogató szervezetek, a vállalkozásokkal foglalkozó hatóságok, a külföldi piacok képviselői, a budapesti gazdaságfejlesztés nemzetközi partnerei, különös tekintettel a környező és a V4 országok fővárosainak hasonló szervezeteire.