Hídszerepben a hallgatók, a vállalatok és a kormányzat között – Óbudai Egyetem

 

Prof. Dr. Réger Mihállyal, a BVK-val nemrég stratégiai szövetségre lépett Óbudai Egyetem rektorával arról beszélgettünk, hogy egy felsőoktatási intézmény hogyan tudja felkészíteni hallgatóit az innovációra, és milyen segítséget nyújthat a vállalkozóvá váláshoz.

 width=

Hogyan látja a felsőoktatás szerepét az innovációban?

Mindenek előtt utalni szeretnék az innováció fogalmára, mely szerint az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása, új eljárások alkalmazása a termelésben és a piaci munkában, a menedzsmentben, és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.” E gondolatsor egy folyamatot jelez, melynek kezdő és záró szakaszát is ugyan az a gondolat hatja át, tudás alkalmazása, és az ismeretek folyamatos megújítása. Ez rávilágít a felsőoktatás innovációs folyamatban megkerülhetetlen szerepére.

E társadalmi szerepvállalásban meghatározó azon intézmények tevékenysége, melyek képzési profilja egyaránt szolgálja a műszaki, az informatikai, a természettudományi, a gazdasági és menedzsment ismeretek átadását, ezen területeken a fiatalok oktatását végző tanárok képzését és továbbképzését. Az Óbudai Egyetem e tekintetben is zászlóshajó szerepét tölti be, újszerű oktatási módszereket alkalmazó, gyakorlatorientált, a gazdaság igényeire fókuszáló, magas színvonalú mérnöki alapképzést, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi szinten kutatás-fejlesztést és az innovációt helyezi tevékenységének középpontjába.

Az Óbudai Egyetemen a hallgatói innováció terén célunk a hallgatók ösztönzése a megszerzett tudás és a kutatási-fejlesztési ismeretek gyakorlati hasznosítására, illetve a hallgatók, hallgatói csoportok egymás közti és a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolatainak elősegítése, erősítése. Így tudunk megfelelni az Ipar 4.0, a robotizáció, a folyamatok digitalizációja, és az infokommunikációs technológia kihívásainak, a jövő munkahelye elvárásainak.

A célkitűzéseink megvalósítása érdekében széleskörű együttműködést alakítottunk ki a szakterületeink gazdasági szereplőivel, bevonásukkal fejlesztjük tanterveinket, tantárgyi programjainkat, a legkiválóbb gyakorlati szakemberek bekapcsolódnak képzéseinkbe, felmérjük, és figyelembe vesszük programjainkban elvárásaikat az un. soft skill kompetenciák terén. Rugalmasan alkalmazkodunk igényeikhez a speciális ismereteket közvetítő szakirányú programok kialakítása során. Ez utóbbiak közül kiemelném az információ-, illetve kíberbiztonsági, a robbantástechnikai, a kórház- és orvostechnikai, a Csomagolástechnológus szakmérnök programokat, vagy a CISCO CCNP képzést.

A gazdasági partnerekkel való együttműködés sikeres területe a duális és a kooperatív képzés. 2015-ben a székesfehérvári Alba Regia Műszaki Karnál pilot programként indított a mérnökinformatikus alapképzési szak hallgatói már végzősök, a 7. félévet végzik. 2018 végén 65 duális partner összesen 477 hallgató képzésre kötött megállapodást. Partnereink között található többek között a Flextronics International Kft., a Grundfos Magyarország Gyártó Kft., a Siemens Zrt., a PEMÜ Műanyagipari Zrt., a Sapa Profiles Kft., a Semilab Zrt., az IBM DSS Kft.

Nem csak hazai vállalatokkal, de nemzetközi kutatócsoportokkal is együtt dolgoznak. Ez milyen hozzáadott értékkel bír?

Az Egyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a kutatás versenyképes művelése. Az Intézményfejlesztési Tervünkben vállalt stratégiai célunk, hogy egy kutatás-intenzív, a XXI.
század tudományos kihívásaira reagáló Egyetemet hozzunk létre, amelynek tudományos tevékenysége egyrészt támogatja a gyakorlatorientált képzési rendszerünket és kutatói utánpótlásunkat, másrészt egyes kutatási területeken képes a világszínvonalú tudományos eredmények elérésére. Ebben jelentős szerep jut a kifejezetten kutatási nemzetközi pályázatoknak.

Az NKFI Hivatal által meghirdetett programokban az elmúlt években, egy magyar-portugál és egy magyar-japán kooperációban megvalósuló kutatási projekt kezdődött el, a „Versenyképességi és kiválósági együttműködések” program keretében szintén két pályázat részesült pozitív elbírálásban. Jelenleg hat Erasmus+ KA2 projekt van megvalósítás alatt, ezek közül négyben konzorciumi tagként vagyunk jelen. Országos szinten is kiemelkedő eredmény, hogy az Alba Regia Karunk Geoinformatikai Intézete konzorciumvezetőként is sikeresen elnyert két pályázatot harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektekkel kapcsolatos kapacitásépítésre. A H2020 pályázati aktivitásunk szintén növekedett, 2017-ben már tíz pályázatot adtunk be konzorciumi tagként. Kiemelkedő eredménynek tekinthető, hogy Egyetemünk kutatói már két H2020 projekt megvalósításában vesznek részt.

Az Egyetem a jelentős eredményeket ért el a nemzetköziesedés tekintetében, színvonalas nemzetközi konferenciák szervezésével, külföldi társszervezetekkel közös kutatási projektekkel, hallgató- és oktatói cserével biztosítja helyét az európai mezőnyben.

Az Egyetem csatlakozott a Digitális Jóléti Programhoz, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform és a Mesterséges Intelligencia Koalíció munkájához, ezzel biztosítva a digitális technológiák alkalmazása, a gépek közötti kommunikáció, a tárgyak internete alkalmazási ismeretei bevonását a képzési programokba, bekapcsolódást újabb kutatási programokba.

 width=

A nagyvállalatok mellett a kkv-król is érdemes beszélni. Erre az egyetemen is önálló kutatóközpont működik. Ők mivel foglalkoznak?

A Keleti Károly Gazdasági kar keretében működő „Kis- és középvállalkozások kutatása, fejlesztése tudományos műhely” célkitűzése a KKV-k helyzetének és környezeti tényezőinek folyamatos vizsgálata, a fejlesztés lehetőségeinek feltárása és javaslatok kidolgozása a hazai KKV szektor gazdasági pozíciójának és versenyképességének javítására. A Tudományos Műhely tevékenysége elsősorban a hazai és külföldi egyetemek hasonló kutató műhelyeivel együttműködések, közös programok kidolgozása, KKV adatbázis összeállítás és aktualizálása a versenyképesség kutatásához, elemzések és értékelések összeállítása, és publikálása. A tapasztalatok nemzetközi megosztása érdekében a Tudományos Műhely 2003 óta szervezi a „Management, Enterprise and Benchmarking (MEB) nemzetközi konferencia sorozatot.

 

A külsős kkv-k esetében működnek-e tudásközpontként?

Az a tapasztalatunk, hogy a kis- és középvállalkozások jelentős hányada nehezen tudja adaptálni a modern technológiai megoldásokat, az új innováció elemek alkalmazását elsősorban a pályázati együttműködésben és támogatásban látják. Ezért egyetemünk nyitott az ez irányú együttműködésben, közös pályázati szerepvállalásban. Jelenleg mintegy 15 ilyen pályázat megvalósítása van folyamatban.

A formális megállapodás néhány héttel ezelőtti aláírását megelőzően a BVK-val milyen formában működtek együtt?

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és az Óbudai Egyetem korábban is kapcsolatban állt a versenyképes, tudáson és innováción alapuló gazdasági további fejlesztésében, a vállalkozások hatékony támogatásában. Együttműködtünk programok szervezésében és lebonyolításában, munkatársaink támogatást nyújtottak a startup-oknak. A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária tagja az Egyetem Társadalmi Tanácsadó Testületének. A Testület azokat a kutatókat és egyéb szakembereket tömöríti, akik támogatni tudják a különböző akadémiai, állami, vállalati, non-profit partnerekkel, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal kapcsolatban felmerülő együttműködési lehetőségek kibontakoztatását.

Az igazi előrelépést a BVK-val való együttműködésben abban látom, hogy szorosabb kapcsolatot tudunk kialakítani a támogatást igénylő kis- és középvállalkozásokkal, könnyebben és több fórumot találunk az eszmecserére, és ezáltal hatékonyabbá és kölcsönösen előnyössé válik a közös munka.

Hogyan tudják ösztönözni a hallgatók vállalkozóvá válását?

Az egyetemi innováció elősegítése érdekében a vállalkozói szemlélet erősítését szolgáló rendezvényeket, programokat indítunk be, illetve csatlakozunk ilyen hazai és nemzetközi eseményekhez a hallgatók, az oktatók és kutatók bevonásával. A kreatív, alkotó gondolkodás kialakításának legjobb formái azok a vetélkedők és versenyek, ahol a hallgatóink csoportos, vagy egyéni alkotásai bemutatásával mérethetik meg magukat. Ezek közül is kiemelkedik a napjainkban már széles körben ismert „RECCS” Tésztahíd Építő Világbajnokság, melyet Egyetemünk évente rendez meg. Az első világbajnokság óta a versenyen 17 ország vett részt, 168 csapattal, melyekbe 289 hallgató 194 tésztaszerkezetet épített, amelyek együttesen 29 tonna terhelést bírtak el. A világcsúcsot híd kategóriában is az Egyetem Bánki Karának csapata tartja közel 600 kilogrammos teherbírással.

Az innovatív alkotás jó példája az Alternatív Hajtású Járművek Versenye, a Széchenyi Futam, a Bosch Pneumobil verseny, a Design Challenge robotépítő verseny, a Mitsubishi-Scholarship nemzetközi verseny, vagy a „WorldSkills”és „EuroSkills” Bajnokság, hogy csak néhányat emeljek ki. Ez utóbbiban a Bánki Kar mechatronika szakos hallgatója, és csapattársa 2009-ben a középmezőnyben végzett a mechatronika szakmában meghirdetett „WorldSkills” Világbajnokságon, 2010-ben bronzérmet szerzett, a Liszabonban megrendezett „EuroSkills” Európa Bajnokságon.

Az innováció fogalom meghatározásakor jelzett folyamat egy kiváló példája a Shell Eco-marathon verseny, melyben az Egyetem különböző szakjaira járó hallgatói team közösen dolgozik a tervezés, a kivitelezés, a próbafutamok, majd a verseny során, ezen tevékenységet egészíti ki a költségvetés tervezése, a támogatók felkutatása és a gazdálkodási folyamat, a marketingterv összeállítása, a kommunikáció megtervezése, összességében a vállalkozás sikerre vitele.

2018 mérnökinformatikusaink nyerték a T-Systems fejlesztői versenyét, az Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Versenyen az Automatika Intézet hallgatói az első helyezéssel járó elismerést vehették át. World Robotic Olympiad nemzetközi robotprogramozási versenyen 135 csapat közül 8. helyezést értek el a villamosmérnök hallgatóink.

Arra van példa, hogy egyetemi hallgatóból lett sikeres vállalkozó?

Az elmúlt évek ezt igazolják, például a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar korábbi hallgatója az Év üzletembere címet nyerte el 2009-ben. De egy közelebbi példát is megemlíthetek. Az elmúlt évben rendeztük meg a Gróf Széchenyi Család Alapítvánnyal közösen az Új utak és hidak a vállalkozásban című rendezvényt, melyen bemutatásra kerültek az vállalkozások kreatív ötletei és innovatív eredményei. Itt ismertették a Bánki Kar hallgatói a Brewie házi sörfőző automata ötletét, és mára már több ezer darabot készített vállalkozásuk. Ehhez rengeteg innovatív ötlet kellett, a műszaki megvalósítástól a gyártáson át, a nemzetközi értékesítésig.

Hallgatóink vállalkozói felkészülését segítjük elő a startup versenyek, és hackathon-ok szervezésével, mint például a European Institute of Technology 24 órás hackathon verseny, vagy épp a Tungsrammal közösen szervezett Fényes Smart City Hackathon versengés. Itt kell megemlítenem az országos Corporaise üzleti szimulációs versenyt a Maximulation Business Simulation Games Kft. szervezésében, a Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézete közreműködésével, EFOP-3.4.3-16-2016-00023 pályázati támogatással.

Itt nem lehet megkerülni az új generációk kérdését. Bár nehéz általánosítani, de milyenek „a mai fiatalok”?

A mai fiatalok többsége érdeklődő, nyitott a világra, de idejüket maguk szeretik beosztani, ők a világ első globális nemzedéke. Minden érdekli őket, amiben kihívást látnak, és amit kicsit is unalmasnak találnak, az hamar kikerül érdeklődési körükből. Igénylik az élményszerző tanulási folyamatot, a törődést. A korosztály igényeihez igazodva megújítottuk tanterveinket, mely a tartalom korszerűsítése mellett számos újdonságot kínál. Így például a matematika tananyag elsajátítása az első félévben szintre hozó programmal indul, melyhez „Mateking” online tananyag áll rendelkezésre, hallgatóink már az első félévben megismerkednek a MatLab mérnöki szoftver alkalmazással, minden hallgató legalább egy tárgyat online formában sajátít el, projektmunkában vesz részt a meghatározott tantárgyak keretében.

Támogatjuk hallgatóink nemzetközi csereprogramokban való részvételét, az elhelyezkedés szempontjából rendkívül előnyös, és az idegennyelv-tudást fejlesztő külföldi tapasztalatok megszerzését. Oktatási programjainkban a tudásátadás mellett hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre: tehetséges, a világra nyitott szakembereket kívánunk diplomához juttatni, akik a legújabb ismeretek birtokában a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak.

A pénz és az ötlet mellett mindig felmerül az üzleti tudás kérdése is. A business-gondolkodás mennyire van jelen az egyetemen?

Az üzleti ismeretek átadása természetes módon elsősorban a Keleti Károly Gazdasági Karának az alap-, és a mesterképzési képzési programjába épült be. Ki kell emelnem a Kar Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakját, mely keresett az oktatási piacon. A tradicionális műszaki szakokon a választható tárgyak keretében biztosítjuk az üzleti ismeretek alapjai elsajátítását.

A tantervi programjainkon túl a már előbbiekben ismertetett versenyek, hackathon-ok, az egyetemi innovatív diplomaterv pályázatok járulnak hozzá az üzleti folyamatok megismeréséhez. Támogatja ezen folyamatot a Jánossy Ferenc Szakkollégium is.