A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány résztvevője az i.e. SMART Európai Uniós projektnek. 2013. február 14-15-én a dániai Koldingban találkoztak a partnerek ahol a transzformatív üzleti megközelítésekkel kapcsolatos szakmai kérdésekről tárgyaltak. A transzformatív megközelítés lényege, hogy a vállalkozói cselekvéshez kötődő jogi-, pénzügyi ismereteken túlmenően az együttműködéseket segítő emberi készségek fejlesztése és a személyiségben rejlő képességek kibontakoztatása az elsődleges versenyképességi tényező.

ieSMART22
A kezdő, fiatal vállalkozások szempontjából igazi kihívást jelent a kudarctól való félelem legyőzése, az újrakezdésben a szakmai, szakértői és emberi támogatás és természetesen a megfelelő finanszírozás biztosítása.
Háttér
Az i.e. SMART projekt célja, hogy a „hagyományos” vállalkozói ismeretek közvetítésén túl meghonosítsa hazánkban is az úgynevezett transzformatív üzleti megközelítést, amelynek központjában a felhasználó, az ember áll, az üzleti gondolkodás pedig hosszú távú fenntarthatóságra, kreativitásra, innovatív ötletekre épül.
A projekt fő célja olyan regionális kompetenciaközpontok (SMART Pontok) felállítása, amelyek megfelelő képzést nyújtanak elsősorban 15-30 év közötti fiatalok számára, akik szeretnének vállalkozásokat alapítani. A SMART Pontok releváns információt adnak üzleti tervek készítéséhez és különböző jogi ügyekben segítik az eligazodást, ezen túlmenően azonban hangsúlyt helyeznek olyan készségek, attitűdök kialakítására is, mint a csapatmunka, vállalkozói szellem, kockázatvállalás, kreativitás.
A transzformatív megközelítés rövid koncepciója
A koncepció egy, a „semmiből” induló vállalkozás életútját 5 fázisra bontja:
Ötletgenerálás,
Vállalkozás indításának tervezése,
Vállalkozás indítása,
Üzletvitel a kezdeti év(ek)ben,
Növekedés, innováció.
Az i.e. SMART projekt, ezáltal a létrehozandó SMART Pontok koncepciója alapján minden egyes partner régió az első három fázis megvalósítását vállalja a projekt keretében (horizontális vállalás), azonban a további két fázisban a tevékenység végzése is megengedett (vertikális, regionális specificitás). A SMART Pontokban egy fő facilitátor és négy fő tréner dolgozik. A facilitátor végzi a SMART Pont adminisztratív teendőit, valamint irányítja a fiatal vállalkozókat a megfelelő trénerhez, tanácsadóhoz, vagy partner szervezethez.
A transzformatív üzleti megközelítés tartalmi elemei
A megközelítés alapja a projekt keretében kidolgozásra kerülő tréning program, amely elsősorban a kiválasztott három vállalkozói fázisban történő helytállás emberi készségeinek és képességeinek elsajátítását célozza. A projekt összeállítása során nagy hangsúlyt kapott az a tény, hogy a partnerek tudatában vannak annak, hogy ilyen típusú tudás átadására több szereplő szakosodott már. Az i.e. SMART projekt célja, hogy a szakemberektől kapott tudás, tapasztalatok, információk birtokában egy integrált, komplex vállalkozásfejlesztési – vagy inkább vállalkozó fejlesztési – programot, stratégiát dolgozzon ki és pilot jelleggel a gyakorlatban is tesztelje a koncepciót. A projekt keretében többek között a következő „soft” képességek elsajátítása a cél:
kreativitás,
empátia,
stratégiai gondolkodásmód,
koncepcionális gondolkodásmód,
tervezési képesség,
probléma megoldás, döntéshozatal,
kommunikáció…

i.e_smart_-smarttal (1)
A témával kapcsolatban megtekintheti a St. Gallen-i Egyetem által készített angol nyelvű rövidfilmet „A vállalkozó lét 10 mítosza címmel”:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G8gRkJ9cnzo