Mikro-, kis- és középvállalkozások definíciója

 

A mikro-, kis- és középvállalkozásokat foglalkoztatotti létszámuk és forgalmuk vagy mérlegfőösszegük szerint csoportosítjuk (2004. évi XXXIV. tv. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról).

Az a vállalkozás minősül középvállalkozásnak, amely

  • 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat,
  • éves nettó árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Az a vállalkozás minősül kisvállalkozásnak, amely

  • 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat,
  • éves nettó árbevétele és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Az a vállalkozás minősül mikrovállalkozásnak, amely

  • 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat,
  • éves nettó árbevétele és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.