A nagy hagyományokkal rendelkező egyetem innovációs szerepfelfogásáról Dr. Merkely Béla rektort kérdeztük.

 width=

Az idén 250 éves Semmelweis Egyetem a hazai egészségipar meghatározó tudásteremtője. Az egyetem jubileumi évében jelentős, az egyetem jövőjét meghatározó változásoknak lehetünk szemtanúi, mivel a Semmelweis Egyetem egyre erőteljesebben fog megjelenni a tudástranszfer és tudásfelhasználás területén is.

Az egyetem vezetőségének törekvése egybevág a kormányzat felsőoktatás versenyképességét, a kutatás-fejlesztés-innovációt megújító céljaival, hiszen a dinamikusan átalakuló társadalmi, egészségügyi és gazdasági igényekhez a Semmelweis Egyetemnek is alkalmazkodnia kell. Ez a folyamat megköveteli, hogy az egyetem a piaci igényeket figyelembe véve egyre szélesebb körű ipari együttműködéséket hozzon létre. Ennek részeként az egyetem meghatározó szerepet vállal az orvos- és egészségtudományi, a mindennapi gyógyításban hasznosítható tudásanyag megújításában, szoros, de egyben rugalmas együttműködést alakít ki a piaci szereplőkkel, és a kutatás, fejlesztés és innováció terén kiemelten kezeli a nemzetstratégiai szempontból fontos hazai egészségipari, gyógyszeripari, biotechnológiai szektor megerősítését. Ez a folyamat segíteni fogja az egyetemi tudásbázison alapuló, koncentrált, technológia-intenzív vállalatok létrejöttét és új munkahelyeket teremtve támogatja a kkv-k és nagyvállalatok, valamint az egyetemek közötti hatékony tudás- és munkaerőáramlást.

Látható, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Semmelweis Egyetem versenyképességet növelő elképzelései hasonlóak és ez előrevetíti a két intézmény hosszabb távú stratégiai partnerségét.