Változtak a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram feltételei

 

A hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása mellett Magyarország kormánya az Európai Unió által biztosított források terhére a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogrammal segíti a mikro- kis- és középvállalkozások talpon maradását.A Hitelprogram bejelentésére február elején került sor, ezt követően sok mikrovállalkozás türelmetlenül várta, hogy vajon a részletszabályok biztosítani fogják-e számára a nulla százalékos kamatú, három éves türelmi idővel rendelkező, ún. gyorskölcsönhöz történő hozzájutást.

A konstrukció részletes feltételeinek társadalmi egyeztetése február végén indult, ennek során sok felvetés megfogalmazódott, a legtöbb hozzászólás a jogosultak körének szélesítését vetette fel. Ennek következtében az eredetileg 25 TEÁOR-kódot tartalmazó listát 55-re bővítették ki, majd a legutóbbi módosítás szerint a hitelfelvevőknek nem kell 2019-re teljes lezárt évvel rendelkezniük. Így most már 2019-ben alapított vállalkozások is hozzájuthatnak a kölcsönhöz, amennyiben a 2019-es évet pozitív üzemi eredménnyel zárták.

Mivel a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön gyakorlatilag egy mikrohitel – összege alapján mindenképpen, bár a hitelt nemcsak mikrovállalkozások vehetik fel -, ezért érdemes áttekinteni a budapesti mikrovállalkozások számára elérhető finanszírozási lehetőségeket, megkönnyítendő a különböző mikrohitel termékek közötti választást.

A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön és a BVK által működtetett Budapest Mikrohitel Program finanszírozási termékeinek jellemzőit az alábbi táblázat mutatja:

 

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön

Budapest Mikrohitel Program

Összeg

Maximum 10 mFt, de a hitel összege nem haladhatja meg a vállalkozás 2019. évi árbevételét

Maximum 10 mFt, további korlátozás nélkül

Jogosultak köre

Azon magyarországi kkv-k, amelyek fő tevékenysége a 2019.01.01-én, illetve 2019-es alapítás esetén az alapításkor bejegyzett, illetve nyilvántartott hiteles adatok szerint (cégkivonat, e.v. nyilvántartás) a termékleírásban felsorolt 55 tevékenységi kód alá esik

Azon vállalkozások, melyeket 2019-ben, vagy azt megelőzően alapítottak, és 2019-ben üzemi eredményük pozitív volt

Tevékenységre és alapítási dátumra való megkötés nélkül, a gazdaságilag életképes – akár
induló – budapesti mikrovállalkozások

Kamat, díjak és jutalékok

A kölcsön kamatmentes, egyéb díj és jutalék nem kerül felszámításra, kivéve harmadik felet megillető díj (értékbecslői, közjegyzői díj)

Kamat: 0%- 3.9% között, az igényelt hitel típusától függően, egyéb díj és jutalék nem kerül
felszámításra. Az értékbecslői és közjegyzői díj a hitel terhére elszámolható

Hitel célja

Készletvásárlás, működési költség, bér és járulékok, valamint rezsiköltség finanszírozása

A hitel típusától függően:

beruházás, ingatlan vásárlás, forgóeszköz beszerzés, készletvásárlás, működési, rezsi és
bérköltségek finanszírozása, új vállalkozás vagy új tevékenység indításával összefüggésben felmerülő
költségek finanszírozása

Szükséges saját erő

0%

0%

Türelmi idő

3 év

1 év

Szükséges biztosítékok

Készfizető kezesség, vagy 20%-os fedezettséget adó egyéb biztosíték (ingatlan, óvadéki betét,
bankgarancia)

Készfizető kezesség, 100%-os fedezettséget adó egyéb biztosíték (ingatlan, Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása)

Hitel felhasználásával történő elszámolás

Tételes, számlákkal vagy számlaösszesítővel igazolt elszámolás a folyósítást követő legkésőbb
18 hónapon belül

Tételes, számlákkal vagy számlaösszesítővel igazolt elszámolás az adott hitel típusához
igazodó határidőben

Futamidő

Maximum 10 év

Az adott hitel típusától függ, maximum 10 év

Igénylési határidő

2021. november 30.

Nincs, válságkezelő termékeknél 2021. december 31.

 

A BVK termékfejlesztési tevékenységének alapja a mikrovállalkozások igényeinek folyamatos felmérése. A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön társadalmi egyeztetése, valamint azt követően megfogalmazódott felvetések, a témához hozzáfűzött kommentárok kiértékelése fontos információt jelentett számunkra annak érdekében, hogy a Budapest Mikrohitel Program hitel termékeit még inkább a budapesti mikrovállalkozások igényeire tudjuk szabni.Felkészült, a mikrohitelezésben jártas kollégáink személyes, vagy online konzultációval segítik a különböző finanszírozási lehetőségek közötti választást.